Regionalistyka europejska - kierunek studiów

Najbliższa naszym doświadczeniom społecznym i kulturowym, ale często poznawana raczej powierzchownie. Na tyle zróżnicowana, że trudno zamknąć ją w jednym definicyjnym uproszczeniu. Dzielona na wschód i zachód, próbująca utrzymać wspólnotę pomimo niełatwych doświadczeń współczesności. Nazywana Starym Kontynentem i poddawana różnorodnym prognozom politycznym, geograficzna szuflada z bogatą tradycją, która fascynuje przyjezdnych z całego świata i uczestniczka wyścigu w nowoczesność – Europa, bo o niej mowa, dostarcza wielu fascynujących tematów pod dyskusje, łączące w sobie różnorodne dziedziny wiedzy i może się stać przedmiotem naukowej fascynacji zarówno dla humanistów, jak i dla osób, które zajmują się ekonomicznymi aspektami rozwoju tej części świata i chciałyby wiedzieć o niej więcej. Studia na kierunku regionalistyka europejska uporządkują Twoją wiedzę dotyczącą poszczególnych regionów Europy i uzupełnią ją o szereg nowych przydatnych faktów z zakresu gospodarki, ekonomii, socjologii, geografii i prawa.

Jeśli fascynują Cię przemiany zachodzące przez wieki na kontynencie, który uznajemy dziś za kolebkę cywilizacji, zależy Ci na zdobyciu interdyscyplinarnego wykształcenia, które będziesz mógł wykorzystać w wielu zawodach i przedsięwzięciach, potrafisz spojrzeć na badany problem z kilku perspektyw a z tak poczynionych obserwacji jesteś w stanie wyciągać wiążące wnioski badawcze, studia na kierunku regionalistyka europejska powinieneś wpisać na listę swoich edukacyjnych priorytetów.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zapoznasz się z współczesną geografią polityczną Europy i dowiesz się w jaki sposób kształtowały się stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi na przestrzeni wieków. Zrozumiesz czym jest region w kontekście Europy i jak podejść do ekonomicznych kwestii związanych z jego funkcjonowaniem. Przygotujesz się do prowadzenia badań społecznych i interpretowania ich wyników, nauczysz się gromadzić dane o regionie, porządkować je, interpretować i wykorzystywać w praktyce badawczej. Opanujesz podstawy marketingu, na który także spojrzysz przez pryzmat regionalności, przyjrzysz się strukturze i sposobom funkcjonowania instytucji samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej, poznasz specyfikę prawa obowiązującego państwa Wspólnoty oraz zasady prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w regionie. Dowiesz się w jaki sposób pozyskiwać fundusze unijne i zarządzać nimi, jakie są relacje pomiędzy kulturą i sztuką danego miejsca a polityką prowadzoną w regionie oraz z jakimi problemami musi mierzyć się współczesna Europa. Zostaniesz przygotowany do posługiwania się w mowie i piśmie wybranym językiem obcym a w zależności od wyboru specjalizacji zgłębisz dodatkowo tematykę regionalistyki w Polsce lub regionalistyki w Unii Europejskiej. W ramach każdej z nich czekają Cię zajęcia dotyczące poznawania kultury i cywilizacji czasów najdawniejszych (pradzieje, antyk, średniowiecze) oraz społecznego i kulturowego krajobrazu nowożytności.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku regionalistyka europejska? Europa nie będzie miała przed Tobą tajemnic – w zależności od własnych zainteresowań i predyspozycji będziesz mógł wykorzystać wiedzę o tej części świata w pracy na różnorodnych stanowiskach. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika instytucji kulturalnych promujących kulturę i sztukę poszczególnych rejonów Europy, takich jak muzea, galerie sztuki czy teatry, będziesz przygotowany do współpracy z branżą turystyczną (w charakterze pilota wycieczek, przewodnika) i medialną (jako redaktor w czasopismach i rozgłośniach podejmujących tematykę międzynarodową lub specjalista z zakresu polityki, gospodarki, kultury Europy oraz współczesnych przemian społecznych, którym podlega nasz kontynent). Swobodne poruszanie się w tematyce stosunków międzynarodowych sprawi, że staniesz się specjalistą pożądanym przez firmy i przedsiębiorstwa prowadzące interesy w różnych rejonach Europy. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku regionalistyka europejska, bardzo często wiążą swoje zawodowe losy z instytucjami administracji, zabiegają o zatrudnienie w organach Unii Europejskiej, zajmują się doradztwem w zakresie pozyskiwania unijnych funduszy lub funkcjonowania firm i przedsiębiorstw na europejskich rynkach biznesowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na regionalistykę europejską na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku regionalistyka europejska jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REGIONALISTYKA EUROPEJSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   CZĘSTO WYBIERANE

   Miasto
   SORTOWANIE:

   Zobacz inne kierunki Humanistyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując regionalistykę europejską?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • współczesnej geografii politycznej Europy oraz stosunków politycznych pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi na przestrzeni wieków
   • definiowania regionu w kontekście europejskim oraz kwestii ekonomicznych związanych z jego funkcjonowaniem
   • prowadzenia badań społecznych i interpretowania ich wyników
   • gromadzenia danych o regionie, porządkowania ich, interpretowania i wykorzystywania w praktyce
   • podstaw marketingu, także w ujęciu regionalnym
   • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
   • prawa Unii Europejskiej
   • zasad prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w ujęciu regionalnym
   • pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania nimi
   • zależności między kulturą i sztuką danego miejsca a polityką regionalną
   • problemów społecznych i politycznych współczesnej Europy
   • znajomości wybranego języka obcego w mowie i piśmie
   • regionalistyki w Polsce i regionalistyki w Unii Europejskiej – kultury i cywilizacji czasów najdawniejszych (pradzieje, antyk, średniowiecze) oraz społecznego i kulturowego krajobrazu nowożytności

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku regionalistyka europejska?

   Absolwent kierunku regionalistyka europejska znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • pracownik instytucji kultury zajmujących się promowaniem i rozwijaniem sztuki regionalnej – lokalnej i europejskiej (muzea, galerie sztuki, teatry)
   • branży turystycznej (pilot wycieczek, przewodnik)
   • redaktor prasowy lub radiowy w czasopismach i rozgłośniach promujących tematykę lokalną, regionalną i międzynarodową
   • specjalista z zakresu kultury, gospodarki i polityki europejskiej oraz przemian społecznych, którym podlega nasz kontynent – współpracujący z branżą medialną
   • specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych i komunikacji interkulturowej, zatrudniany przez prywatne firmy lub przedsiębiorstwa
   • instytucjach administracyjnych
   • organach Unii Europejskiej
   • doradca z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz funkcjonowania firm i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza europejskich

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REGIONALISTYKA EUROPEJSKA

   Komentarze (0)