Studia polsko - ukraińskie

Studia polsko - ukraińskie

Studia polsko - ukraińskie

11.04.2022

Studia polsko- ukraińskie – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku studia polsko - ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku studia polsko - ukraińskie w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia polsko - ukraińskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa i ustroju Ukrainy
 • historia Ukrainy
 • Ukraina w stosunkach międzynarodowych
 • filozofia
 • wprowadzenie do studiów postkolonialnych
 • dziedzictwo żydowskie na Ukrainie
 • Ukraina w procesie tranzycji społeczno- politycznej

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której kształci się pięćdziesiąt tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Studiach polsko- ukraińskich, prowadzonych na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko pojętych relacji polsko – ukraińskich i współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim. Studenci poznają historię stosunków polsko – ukraińskich, formułę, charakter i ewolucję kontaktów pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie nowożytnym, w tym specyfikę współpracy i zależności dwu i wielostronnych pomiędzy oboma krajami w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, na poziomie regionalnym, europejskim i międzynarodowym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: podstawy prawa i ustroju Ukrainy, historia Ukrainy, Ukraina w stosunkach międzynarodowych, filozofia, wprowadzenie do studiów postkolonialnych, dziedzictwo żydowskie na Ukrainie, Ukraina w procesie tranzycji społeczno- politycznej, stosunki polsko- ukraińskie po 1989 roku, język ukraiński, gospodarka i rynek Ukrainy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Studiów polsko- ukraińskich na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w polskich instytucjach publicznych, firmach prywatnych i przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić.

 

Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie?

Szymon, student kierunku Studia polsko- ukraińskie mówi:

„Prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest dziełem przypadku, ani też najmniejszą przesadą. To świetna uczelnia. Najlepsza w Polsce i na pewno jedna z najlepszych w Europie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA POLSKO - UKRAIŃSKIE - ważne informacje

Studia polsko - ukraińkie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia polsko- ukraińskie:

Absolwent kierunku Studia polsko- ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wpływu lokalnych i regionalnych czynników na kształtowanie procesów społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych w Polsce i na Ukrainie,
 • funkcjonowania europejskich i ukraińskich instytucji społecznych, politycznych, kulturalnych i ekonomicznych,
 • analizowania procesów społecznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia polsko- ukraińskie:

Absolwent kierunku Studia polsko- ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • polskich instytucjach publicznych,
 • firmach prywatnych i przedsiębiorstwach działających na rynku ukraińskim.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)