Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekologia i ochrona środowiska
 • mikrobiologia żywności
 • chemia żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • chłodnictwo
 • technologia roślinna

 

Żywność jest dzisiaj jednym z najczęściej poruszanych tematów, zarówno w mediach jak i w rozmowach towarzyskich. Zdawać by się mogło, że dopiero w XXI wieku ludzie zaczęli przywiązywać wagę do tego co jedzą i jak jedzą, tworząc z tego niemal ideologię, bądź poważny pomysł na życie. Sytuacja wymusiła, aby zająć się tematem od strony naukowej, aby przekazywane informacje nie były tylko plotkami, czy też pseudonaukowym poradnictwem. Żywienie to temat obszerny, który nie sprowadza się wyłącznie do dyskusji o kaloriach i zawartości glutenu. A skoro jest to poważna sprawa, to poważnie należy do niej podejść. Dla tych, którzy chcą zgłębić to zagadnienie, istnieje kierunek o nazwie Technologia żywności i żywienie człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszaru chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Studenci poznają zasady przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, jak również zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Higiena i toksykologia żywności, niebezpieczne substancje obecne w surowcach, analiza jakości żywności – to tylko niektóre elementy obszernej układanki, którą tworzy się na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekologia i ochrona środowiska, mikrobiologia żywności, chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego, chłodnictwo, technologia roślinna, surowce rzeźne, technologia mięsa, surowce rybne, technologia rybna, technologia mleczarska, mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii, żywienie w różnych stanach fizjologicznych, alergie pokarmowe, patogeny żywności, fizjologia człowieka. Jak widać, temat żywienia nie należy do najprostszych, stąd może dziwić obecność, między innymi w mediach, tak wielu specjalistów w tej dziedzinie. Pozostaje postawić pytanie, ile osób zabierających głos w poważnych dyskusjach rzeczywiście posiada do tego jakieś podstawy? Na szczęście, studenci omawianego przez nas kierunku takimi specjalistami zostaną.

Jak już wspomnieliśmy problematyka żywienia nie dotyczy wyłącznie pochłanianych kalorii, zawartości glutenu, czy też destrukcyjnej egzystencji cukru. Co się z tym wiąże, osoby posiadające solidny bagaż wiedzy mają szerokie możliwości zawodowe. Otóż, absolwenci kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdą zatrudnienie w różnych działach przemysłu spożywczego, dystrybucji żywności, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, chłodnictwie i przechowalnictwie żywności, zakładach żywienia zbiorowego. Ale to nie wszystko. Na osoby, które ukończyły ten kierunek czeka także praca w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, urzędach celnych, na statkach- przetwórniach, promach i statkach pasażerskich.

Żywienie, tak jak studia, to temat poważny. Należy wspomnieć o tym, że kierunek kształcenia taki jak Technologia żywności i żywienie człowieka nie należy do grona kierunków, które można wybrać przez przypadek, metodą losowania, bądź z powodu braku innych pomysłów. Świadomość jest niezwykle istotna. Warto, oczywiście, dobrze przemyśleć temat uczelni, w której będziemy się uczyć.

 

Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie?

Julia, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Podchodzę do swoich studiów bardzo poważnie, nie tylko dlatego, że studiuję bardzo istotną dziedzinę. Na zajęciach spotykam się z doświadczonymi specjalistami i zdobywanie wiedzy, uczenie się od nich jest niesamowitym doświadczeniem. Studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to duży prestiż i powód do dumy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk fizycznych i procesów przetwarzania żywności,
 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie,
 • przemian zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania,
 • przeprowadzania sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności,
 • bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego,
 • zasad racjonalnego żywienia człowieka,
 • organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw żywnościowych,
 • roli i znaczenia enzymów w produkcji żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • różnych działach przemysłu spożywczego,
 • dystrybucji żywności,
 • placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
 • chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • urzędach celnych,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie ZUT

Komentarze (0)