Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

22.03.2023

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa dla dziennikarzy
 • teorie komunikowania
 • mediatyzacja religii
 • media w Polsce
 • podstawy etyki dziennikarskiej
 • historia Polski XX wieku
 • historia mediów i dziennikarstwa
 • gatunki dziennikarskie
 • systemy medialne na świecie
 • kultura języka dziennikarskiego
 • współczesne systemy polityczne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jeden z kierunków kształcenia, który pomimo nie funkcjonowania w obszarze dyscyplin technicznych, odczuwa dość mocny wpływ postępu technologicznego. Nie trzeba być fachowym badaczem mediów, czy też aktywnym obserwatorem, aby ujrzeć zachodzące zmiany i rozwój, które charakteryzują tę dziedzinę. Dziennikarstwo egzystuje na wielu płaszczyznach, poszukuje nowych form przekazywania informacji, a także – co wydaje się chyba najistotniejsze – zmienia się profil odbiorcy, a co za tym idzie styl i sposób docierania do niego. Jak wygląda współczesne dziennikarstwo i jakie dyscypliny wyrastają na jego fundamencie? Dowiecie się tego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybierając kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Wiedza, którą pozyskują studenci można określić mianem szerokiej, gdyż oprócz oczywistych zagadnień w postaci nauk o mediach, gatunków dziennikarskich, czy funkcjonowania systemów medialnych poznają oni także podstawowe procesy życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej. Niezwykle istotnym zagadnieniem nauki jest zrozumienie znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, dlatego niemałą uwagę poświęca się problemowi etyki w dziennikarskim zawodzie. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy prawa dla dziennikarzy, historia Polski XX wieku, historia mediów i dziennikarstwa, gatunki dziennikarskie, systemy medialne na świecie, kultura języka dziennikarskiego, współczesne systemy polityczne, stylistyka języka dziennikarskiego. Cechą charakterystyczną wynikającą ze specyfiki uczelni są przedmioty odwołujące się do wiedzy o Kościele katolickim, na przykład: Kościół katolicki na świecie i w Polsce, Katolicka nauka społeczna, introdukcja biblijna dla dziennikarzy, nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie, czy zarys historii Kościoła. Program studiów, oprócz wymienionych powyżej specjalności, posiada także konkretne specjalizacje. Są to: specjalizacja prasowa, specjalizacja radiowa, specjalizacja telewizyjna, specjalizacja internetowa, specjalizacja reklamowa, specjalizacja PR, specjalizacja grafika komputerowa i fotografia prasowa, specjalizacja edukacyjno- medialna, specjalizacja kultury artystycznej, specjalizacja social media i marketing mobilny.

Z racji tego, że dziennikarstwo stanowi dość szeroką dziedzinę otwiera absolwentom wiele drzwi w kierunku ścieżek zawodowych. Dawniej, absolwenci studiów dziennikarskich wykonywali swoje obowiązki w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a w efekcie wspomnianego już postępu możliwości zawodowych jest dzisiaj znacznie więcej. Osoby, które ukończyły kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, agencjach Public Relations, biurach prasowych, biurach promocji, a także we wspomnianych wcześniej redakcjach prasowych, redakcjach radiowych, redakcjach telewizyjnych, a także portalach internetowych.

Uczelnie w Warszawie stanowią bardzo duży wybór i wiele możliwości dla kandydatów. Nierzadko bywa tak, że im większy wybór szkół wyższych, tym większy kłopot z podjęciem decyzji odnośnie tego, która będzie dla nas najlepsza.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Oliwia, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Moim zdaniem UKSW to świetna uczelnia, bo proponuje studentom inne podejście do kształcenia. Oprócz wiedzy i umiejętności oferuje studentom także wartości, których chyba brakuje nam coraz bardziej.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zlokalizowany przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Kontakt:

tel. (22) 561 88 56

www.wt.uksw.edu.pl

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Warszawa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych,
 • zasad demokratycznego państwa prawnego,
 • historii Polski XX wieku,
 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • polskiego systemu medialnego,
 • katolickiej nauki społecznej,
 • sztuki wystąpień publicznych,
 • zintegrowanego marketingu medialnego,
 • dziennikarskich źródeł informacji,
 • kultury wizualnej w dziennikarstwie,
 • komunikacji norm moralnych w społeczeństwie pluralistycznym,
 • zarysu historii Kościoła.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach prasowych,
 • redakcjach radiowych,
 • redakcjach telewizyjnych,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach Public Relations,
 • portalach internetowych,
 • biurach prasowych,
 • biurach promocji

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się podstawie średniej ocen z toku studiów oraz egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)