Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki

14.01.2022

Historia sztuki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki bizantyjskiej i postbizantyjskiej
 • sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska
 • ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowiecza
 • architektura średniowieczna Polski
 • historia filozofii
 • historia rzemiosła artystycznego

 

Wszyscy powinni być zgodni co do tego, że Historia sztuki to dyscyplina przekazująca wiedzę o różnych działaniach artystycznych mających miejsce w przeszłości. Ale dziedzina ta jest czymś znacznie szerszym, ważniejszym, gdyż nie pokazuje nam tylko przykładów twórczości danej epoki, nie objaśnia wyłącznie stylu w jakim wykonana została dana praca – przekazuje nam informacje o ludziach, ich emocjach, zwyczajach, a nawet sytuacjach, w których się znajdowali. Historia sztuki to nie tylko obrazy, czy rzeźby. To podróż przez sposoby widzenia i rozumienia świata i drugiego człowieka, dlatego może być pasjonującą dziedziną. Kierunki studiów w Warszawie można porównać do olbrzymiej mozaiki, zatem w której stołecznej szkole wyższej możemy zgłębić omawiany kierunek? Na zainteresowanych czeka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który proponuje Historię sztuki, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Patrząc szeroko, założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, od czasów starożytnych po współczesność. Studenci odkrywają powiązania swojego kierunku z innymi naukami humanistycznymi, takimi jak filozofia, czy literatura, a także poznają różnorodne kultury. Ponadto, nabywają umiejętności analizowania, interpretowania i wartościowania wytworów kultury, badania wpływu jednej dziedziny sztuki na drugą, obserwacji zmienności języka, dostrzegania oddziaływania twórczości artystycznej na życie społeczne. Cechą charakterystyczną Historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest duża ilość ćwiczeń terenowych realizowanych w Warszawie, jak również w pozostałej części Mazowsza, Małopolsce, Wielkopolsce i na Podlasiu.

Studia na kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to podróż od starożytności po najnowsze tendencje artystyczne. Jak prezentuje się program nauczania? Zawiera on takie przedmioty, jak: historia sztuki bizantyjskiej i postbizantyjskiej, sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska, ikonografia wczesnochrześcijańska i średniowiecza, architektura średniowieczna Polski, historia filozofii, historia rzemiosła artystycznego, metodologia historii sztuki, doktryny artystyczne, estetyka XX i XXI wieku. Zajęcia widniejące w harmonogramie dzielą się na trzy fakultety. Są to: Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki, Muzealnictwo i animacja kultury, Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Rozmawiając o historii sztuki należy podkreślić, że bez tej dziedziny i dogłębnej wiedzy na jej temat nie byłoby współczesności i dzisiejszego życia artystycznego i kulturalnego. Artystyczna i kulturowa przeszłość to ogromna wartość, określająca narody i ich charaktery, dlatego dla tych, którzy chcieliby propagować tę wiedzę obszarów zatrudnienia nie powinno nigdy zabraknąć. Gdzie odnajdą się absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w muzeach, galeriach, domach aukcyjnych, biurach konserwatorskich, domach kultury, szkołach, fundacjach, stowarzyszeniach, czy mediach.

Gdybyśmy chcieli rozmieścić uczelnie w Warszawie na mapie, zapełnilibyśmy niemały jej obszar. Szeroki wybór szkół wyższych może czasami przyprawiać kandydatów o zawrót głowy, a także niepewność związaną z wyborem.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Ewelina, studentka Historii sztuki mówi:

„UKSW to solidna, bardzo dobra i ceniona uczelnia, której ufam. Wiem, że zdobywam tutaj cenne wykształcenie i ważne umiejętności.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia Warszawa

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przemian w obszarze sztuki starożytnej i wczesnochrześcijańskiej,
 • ikonografii wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej,
 • sztuki średniowiecznej polskiej i powszechnej,
 • sztuki nowożytnej polskiej i powszechnej,
 • sztuki nowoczesnej polskiej i powszechnej,
 • architektury średniowiecznej Europy,
 • ikonografii nowożytnej,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • krytyki artystycznej,
 • analizy dzieła sztuki,
 • dydaktyki historii sztuki,
 • funkcjonowania rynku sztuki,
 • współczesnej kultury wizualnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • galeriach,
 • domach kultury,
 • mediach,
 • biurach konserwatorskich,
 • domach aukcyjnych,
 • szkołach,
 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)