Matematyka

Matematyka

Matematyka

14.01.2022

Matematyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy logiki i teorii mnogości
 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa
 • matematyka dyskretna
 • programowanie strukturalne w C
 • geometria z algebrą liniową
 • analiza wektorowa
 • rachunek prawdopodobieństwa

 

Matematyka jest dyscypliną, która bywa najczęściej wymieniana w gronie dziedzin magicznych. Nie wiadomo do końca czy chodzi o to, że nie da jej się zrozumieć bez opanowania konkretnych zaklęć, czy faktycznie wiedza z jej zakresu jest tak istotna, że tego kto ją posiądzie można określać mianem istnego maga. Jedno jest pewne – matematyka istniała, istnieje i istnieć będzie, na dodatek w sferach, w których nawet najwięksi matematyczni optymiści nie mogliby się spodziewać. Co jest takiego fascynujące w tej dziedzinie? Co sprawia, że albo darzy się ją szczerą miłością, albo ucieka z krzykiem na samą myśl? Odpowiedzieć mogą na to studia na kierunku Matematyka. A gdzie takowy znajdziemy? Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie fundamentalnej wiedzy z różnorodnych obszarów „królowej nauk”, pozostawiając przy tym otwartość na inny niż matematyczny opis świata. Dlatego w programie, oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych, widnieją zajęcia z fizyki, mechaniki, ekonomii, filozofii, psychologii czy prawa. Współczesność coraz częściej sięga po metody matematyczne nawet w takich obszarach, które do niedawna uchodziły za dziedziny od matematyki bardzo odległe, dlatego kierunek Matematyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oprócz dogłębnej wiedzy matematycznej przekazuje także kompetencje społeczne, niezbędne do odnalezienia się na dzisiejszym rynku.

Program kształcenia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: elementy logiki i teorii mnogości, analiza matematyczna, algebra liniowa, matematyka dyskretna, programowanie strukturalne w C, geometria z algebrą liniową, analiza wektorowa, rachunek prawdopodobieństwa, algorytmy i struktury danych, bazy danych, statystyka.

Jeszcze kilka lat temu w szerokiej świadomości absolwenci Matematyki zajmowali się nauczaniem tego przedmiotu w szkołach. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Osoby z zaawansowaną wiedzą matematyczna często znajdują zatrudnienie w biznesie. Pracują w branży finansowej, informatycznej, czy ubezpieczeniowej. Na jakich stanowiskach? Na przykład analityków danych, analityków ryzyka ubezpieczeniowego, analityków finansowych, czy programistów. Rynek pracy się zmienia i coraz mocniej dochodzi do głosu twierdzenie, że liczby rządzą światem. Na tej podstawie, osoby które ukończyły Matematykę odnajdą się także w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, firmach o profilu consultingowym i doradczym, instytucjach metodologii ekonomii oraz różnego rodzaju ośrodkach badawczych.

Studia w Warszawie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Każdy zainteresowany kształceniem powinien w stolicy znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Igor, student Matematyki mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo tutaj na Matematykę patrzy się nieco inaczej, znacznie szerzej i głębiej. Łączy się ją z innymi dziedzinami, sprawiając że może służyć w znacznie szerszej przestrzeni naukowej. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Warszawa

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach,
 • obliczania prawdopodobieństw zdarzeń losowych,
 • badania niezależności zmiennych losowych,
 • informatyki i matematyki obliczeniowej,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • analizy funkcjonalnej,
 • algebry i teorii liczb,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych,
 • sektorze informatycznym,
 • urzędach statystycznych,
 • biurach księgowych,
 • ośrodkach badań demograficznych,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • ośrodkach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (1)

ByłemKiedyśNaUKSW odpowiedz

Byłem na UKSW. Zaletą jest bardzo duża elastyczność i wyrozumiałość pracowników naukowych w przypadku osób uczących się. Jest możliwość indywidualnego realizowania programu studiów. Pracownicy naukowi wychodzą z dużą życzliwością w kierunku studentów. Jednakże, w przypadku chęci szybkiego ukończenia studiów lub zdobycia wysokich wyników uczelnia jest bardzo przychylna osobom pracowitym. Nie polecam osobom, które nastawiają się na tęgą naukę i ogromy rygor, jaki panuje na MIM UW.