Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska

14.01.2022

Ochrona dóbr kultury i środowiska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki średniowiecznej
 • podstawy doboru gatunków zieleni
 • niematerialne dziedzictwo kulturowe
 • ochrona środowiska
 • biologia i ekologia
 • historia sztuki nowożytnej
 • historia ogrodów i założeń zieleni

 

W czasach, w których kultura nie jest zapisywana wielką literą, a środowisko staje się tematem licznych sporów, niezwykle istotnym jest zadbanie o to, aby wyrazy te nie zniknęły ze słowników, bądź aby nie rozmawiano o ich zagadnieniach wyłącznie w czasie przeszłym. Nie trzeba być doświadczonym ekspertem, aby zauważyć, że kultura i środowisko to najsłabsze organizmy, które same się nie obronią. Potrzebują opieki, gdyż zdecydowana mniejszość interesuje się ich egzystencją i właściwych funkcjonowaniem. W jakim kierunku wszystko będzie zmierzać, jeśli nie zadbamy właśnie o te dziedziny? Lepiej nie wyobrażać sobie takie scenariusza, gdyż mógłby on być naprawdę czarny. Na szczęście, istnieje miejsce na edukacyjnej mapie kraju, któremu zależy na tym, aby ten najczarniejszy scenariusz nigdy się nie sprawdził. Tym miejscem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który oferuje unikatowy w skali kraju kierunek – Ochrona dóbr kultury i środowiska, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o roli i miejscu ochrony dóbr kultury i środowiska w rozwoju kultury i nauki społeczeństw dawnych i współczesnych. Studenci poznają zasady prawne i administracyjne w zarządzaniu instytucjami związanymi z ochroną dóbr kultury i środowiska, sposoby projektowania i tworzenia systemów baz danych w instytucjach związanych z ochroną zabytków i środowiska, zasady bezpieczeństwa, normy etyczne, jak również zasady inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska i powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opierają się na interdyscyplinarności, czyli połączeniu wielu dziedzin, które mają istotny wpływ na omawiane przez nas zagadnienie. W programie nauczania widnieją, między innymi, takie przedmioty, jak: historia sztuki średniowiecznej, podstawy doboru gatunków zieleni, niematerialne dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska, biologia i ekologia, historia sztuki nowożytnej, historia ogrodów i założeń zieleni, fotografia dokumentacyjna, nieinwazyjne metody dokumentacji i badań zabytków, zarządzanie środowiskiem, monitoring środowiska, historia konserwacji zabytków i doktryn konserwatorskich, system prawny i administracyjny ochrony zabytków w Polsce.

Jak przedstawia się sylwetka absolwenta? Posiada on umiejętności kreowania i organizowania ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony przyrody i dóbr kultury. Zatem, absolwenci kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych z ochroną zabytków i ochroną przyrody, muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, instytucjach Public Relations, fundacjach i stowarzyszeniach.

Kierunki studiów w Warszawie to, mówiąc potocznie, temat rzeka. Na szczęście, osoby zainteresowane ochroną dóbr kultury i środowiska znajdą właśnie taki kierunek kształcenia. Jak już wspomnieliśmy jest to kierunek unikatowy w skali kraju, czyli występuje tylko na jednej uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Marcelina, studentka Ochrony dóbr kultury i środowiska mówi:

„Wydaje mi się, że polska kultura potrzebuje pomocy, gdyż przy użyciu mediów do większości ludzi dociera to, co z kulturą nic nie ma wspólnego. Środowisko to kolejny temat, który wydaje się być przemilczany, a jeśli już rozgrywa się na jego temat dyskusja, to nigdy nic z niej nie wynika. Dlatego kierunek, który studiuję jest szalenie ważny. Czuje się dumna z tego, że studiuję Ochronę dóbr kultury i środowiska i jestem też dumna z faktu, że uczę się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona dóbr kultury i środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę dóbr kultury i środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania i analizowania zabytków i pomników przyrody,
 • metod badawczych stosowanych w naukach historycznych, przyrodniczych i w archeologii,
 • zasad prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucjami związanymi z ochroną dóbr kultury i środowiska,
 • projektowania i tworzenia systemów baz danych w instytucjach związanych z ochroną zabytków i środowiska,
 • zasad bezpieczeństwa obowiązujących w dziedzinie ochrony zabytków i przyrody,
 • zasad inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska,
 • odróżniania działań komercyjnych od działań non- profit,
 • etyki zawodu konserwatora zabytków i przyrody,
 • najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz ich wzajemnych zależności.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach związanych z ochroną zabytków i ochroną przyrody,
 • muzeach,
 • służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
 • instytucjach Public Relations,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)