Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

06.07.2022

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku pielęgniarstwo w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biofizyka
 • biochemia ogólna i kliniczna
 • pedagogika
 • psychologia
 • badania fizykalne
 • genetyka
 • fizjologia z elementami patofizjologii

 

Pielęgniarstwo można określić mianem dziedziny wyjątkowej. Łączy w sobie różne elementy, których podstawą jest wiedza, umiejętności, ale także coś więcej, co trudno czasami podpiąć pod konkretne definicje. Osoby kształcące się w tym kierunku, a potem wykonujące obowiązki zawodowe muszą posiadać pewne cechy, których nie da się rozwinąć czytając podręczniki. Cechy te związane są z charakterem, postrzeganiem świata i drugiego człowieka. Między innymi dlatego, pielęgniarstwo kojarzone jest z pełnieniem misji, które bazuje na poczuciu powołania. Jeśli wspomnianych cech i uczuć nie da się nabyć poprzez ćwiczenia i zadania, tak wiedzę i umiejętności jak najbardziej. Służy temu kierunek Pielęgniarstwo. Znajdziemy go na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa. Istotą jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, jak również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym, bądź umierającym. Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to wiedza, umiejętności, a także kompetencje społeczne. Wśród nich wyróżnić można: skuteczne i empatyczne porozumiewanie się z pacjentem, świadomość czynników, wpływających na reakcje własne i pacjenta, czy też świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się. Nauka na omawianym przez nas kierunku trwa trzy lata i prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to szereg wielu zagadnień, przy czym zrezygnowanie z choć jednego sprawiłoby, że obszar kształcenia byłby niepełny i nie do końca wartościowy. Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: biofizyka, biochemia ogólna i kliniczna, pedagogika, psychologia, badania fizykalne, genetyka, fizjologia z elementami patofizjologii, anatomia, radiologia, zdrowie publiczne, podstawowa opieka zdrowotna, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, język angielski specjalistyczny.

Rozwój nauki i technologii, zmiany zachodzące w społeczeństwach, a także inne czynniki sprawiają, że niektóre zawody, które jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu były popularne, teraz tracą na znaczeniu i powoli odchodzą w zapomnienie. W przypadku pielęgniarstwa taka sytuacja wydaje się niemożliwa, gdyż ludzie zawsze będą potrzebować opieki i wsparcia, a trudno wyobrazić sobie, aby funkcje pielęgniarskie wykonywały zaprogramowane roboty. Jak wygląda absolwent omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Pielęgniarstwo na UKSW przygotowane są do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. To wszystko sprowadza się do tego, że absolwenci Pielęgniarstwa mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, szkołach, żłobkach, zakładach penitencjarnych.

Studia w Warszawie to niemal studnia bez dna, w której każdy zainteresowany kształceniem znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pielęgniarstwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? 

Monika, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na UKSW to wiedza, umiejętności, ale także rozwijanie ludzkich odruchów, nauka bycia człowiekiem. Człowiekiem wrażliwym, działającym na rzecz innych. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Warszawa

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu morfologii i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych, centralnego układu nerwowego oraz zaopatrujących je naczyń i nerwów,
 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia,
 • patologii,
 • mikrobiologii i parazytologii,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych,
 • identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej,
 • zasad przechowywania leków, krwi i środków zastępczych,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • filozofii i etyki zawodu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • szkołach,
 • żłobkach,
 • zakładach penitencjarnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)