Socjologia

06.07.2022

Socjologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 70
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • polityka społeczna
 • procesy społeczne
 • historia myśli socjologicznej i społecznej
 • antropologia kulturowa
 • katolicka nauka społeczna
 • psychologia społeczna
 • socjologia rodziny

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że jednym z najciekawszych obszarów badań jest człowiek, a skoro jednostka już stanowi interesujące zagadnienie, to cóż powiedzieć o całym społeczeństwie? O relacjach międzyludzkich pisze się książki i śpiewa piosenki; powstają filmy i spektakle teatralne – co powstaje takiego fascynującego gdy człowiek łączy się w mniejszą, bądź większą grupę? Właśnie na takie pytania odpowiada Socjologia. Można ją znaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

W ogólnym obrazie, założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o charakterze nauk społecznych. Studenci pozyskują wiadomości o instytucjach społecznych, ich strukturach, a także o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Poznają rodzaje więzi społecznych, uczą się analizować i interpretować zjawiska społeczne, odkrywać człowieka jako twórcę kultury. Program dydaktyczny kierunku Socjologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowi połączenie wykładów z warsztatami oraz z systemem praktyk zawodowych, a wszystko zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty, jak: polityka społeczna, procesy społeczne, historia myśli socjologicznej i społecznej, antropologia kulturowa, katolicka nauka społeczna, psychologia społeczna, socjologia rodziny, socjologia wychowania, demografia, socjologia grup mniejszościowych i etnicznych, współczesne teorie socjologiczne, socjologia miasta.

Jak już wspomnieliśmy, człowiek to niezwykle fascynujący przedmiot badań, a grupy społeczne to niemal nieskończona przestrzeń do analiz, interpretacji, czy eksperymentów. Trudno wyobrazić sobie świat bez omawianej przez nas dziedziny. Wszystko się zmienia. Ceny w sklepach, motoryzacja, muzyka – a my wraz z nimi. Dlatego nigdy nie powinno zabraknąć powodów i motywacji do pracy dla socjologów. A, właśnie – gdzie mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci tego kierunku? Na przykład w firmach zajmujących się badaniami marketingowymi, agencjach reklamy, ośrodkach badania opinii publicznej, agencjach konsultingowych, administracji państwowej, instytucjach Public Relations. Co może być jeszcze ważne? Większość dziedzin, które funkcjonują jako kierunki studiów posiadają ruchomy charakter, to znaczy że należy nieustannie zdobywać wiedzę. Socjologia zdecydowanie do tego grona należy. Można posłużyć się niezwykle banalnym stwierdzeniem, że skoro ludzie się zmieniają, to dyscyplina badająca ich zachowania także nie może stać w miejscu. Inaczej będziemy próbowali zrozumieć zachowanie człowieka XXI wieku na fundamencie XIX- wiecznych obyczajów.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Socjologię, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Warszawie stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Kamil, student Socjologii mówi:

„Studiuję na UKSW i nigdy nie przyszło mi do głowy, że niewłaściwie wybrałem. To świetna uczelnia. Dla mnie najlepsza. Uczą się tutaj ludzie z pasją, pełni energii i podchodzący z szacunkiem do drugiego człowieka. Studia na UKSW to duża przyjemność.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Warszawa

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • antropologii kulturowej,
 • analizowania struktur systemu społecznego i powiązań między jej poszczególnymi elementami,
 • mechanizmów dynamiki grupy społecznej i wpływu grupy na jednostkę,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • metod badań społecznych,
 • procesów demograficznych,
 • analizowania społecznych konsekwencji procesów ludnościowych w polskim społeczeństwie,
 • przygotowania i realizacji projektu badawczego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • firmach zajmujących się badaniami marketingowymi,
 • agencjach konsultingowych,
 • instytucjach Public Relations,
 • agencjach reklamy
 • administracji państwowej,
 • samorządach lokalnych,
 • poradniach rodzinnych,
 • instytucjach europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)