Logistyka

Logistyka

Logistyka

31.01.2022

Logistyka – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2022

Od kilku lat logistyka wyrasta na jedną z najpopularniejszych dyscyplin kształcenia. W XXI wieku niezwykle istotne jest przesyłanie informacji, ale nie tylko – towary, produkty; bez odpowiedniego zarządzania nimi ciężko wyobrazić sobie porządek w gospodarczej przestrzeni. Osoba działająca w obszarze logistyki musi charakteryzować się jasno określonymi cechami. Musi wskazywać priorytetowe cele, aby jak najlepiej nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Powinien sprawnie posługiwać się narzędziami niezbędnymi do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, jak również władać technikami negocjacji i sprzedaży. Gdzie się tego wszystkiego nauczyć? Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Właśnie tam oferowany jest kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku logistyka w PŚK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy z obszaru funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci uczą się rozwiązywać problemy logistyczne przy użyciu metod i technik inżynierskich, czyli projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania procesami, zarządzania kosztami, czy sprawnego posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Logistyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach to kierunek, który prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Logistyka? Na przykład: analiza matematyczna, mikroekonomia, podstawy zarządzania, projektowanie sieci logistycznej, badania rynkowe i marketingowe, mechanika techniczna, procesy produkcyjne, techniki wytwarzania, technologie informacyjne w logistyce, innowacje w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów logistyki, zarządzanie usługami, bazy danych, rynek usług logistycznych, zarządzanie relacjami z klientami.

Z czym wiąże się tak duża popularność logistyki? Współczesność nastawiona na produkcję, wytwarzanie, handel musi posiadać dziedzinę, która spaja wszystkie elementy w jedną całość. A czym powinien charakteryzować się człowiek wchodzący na ten rynek? Nierzadko słychać opinie mówiące, że droga zawodowa rozpoczyna się jeszcze na studiach. Młody logistyk, świeżo upieczony absolwent, powinien charakteryzować się kilkoma cechami: znajomością teoretycznych podstaw logistyki, znajomością branży lub części branży, w której zamierza rozpocząć karierę, znajomością języka obcego, znajomością narzędzi informatycznych, jak również umiejętnością pracy w zespole. Jeśli wymagania te są spełnione, to gdzie można znaleźć zatrudnienie? Absolwenci Logistyki na Politechnice Świętokrzyskiej znajdą zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach administracyjnych, jednostkach gospodarczych.

Kierunki studiów w Kielcach to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Ewelina, studentka Logistyki mówi:

„Nieprawdą jest, że logistyka to wyłącznie męska dziedzina. Po swoich studiach widzę, że coraz więcej dziewczyn decyduje się na ten kierunek i bardzo mnie to cieszy. A dlaczego wybrałam Politechnikę Świętokrzyską? To najlepsza uczelnia w regionie. Posiada prestiż, grono znakomitych wykładowców, świetne zaplecze. Czego chcieć więcej od szkoły wyższej?”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Kielce

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowani sformalizowanego aparatu matematycznego w badaniach procesów logistycznych,
 • metod pomiaru efektywności procesów logistycznych,
 • zasad i technik projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego oraz jego wykorzystania, jako narzędzia wsparcia w podejmowaniu decyzji logistycznych,
 • tworzenia sieci logistycznych,
 • badania relacji występujących w sieciach logistycznych w związku z ich usytuowaniem w logistycznym łańcuchu przepływu towarów,
 • zarządzania relacjami z klientem,
 • projektowania badań marketingowych, gromadzenia źródeł informacji na potrzeby badań, konstrukcji instrumentów pomiarowych, metod doboru próby oraz metod redukcji i analizy danych,
 • zarządzania kosztami,
 • zarządzania personelem.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • jednostkach administracyjnych,
 • jednostkach gospodarczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)