Logistyka - Kielce

Logistyka - Kielce

Logistyka - Kielce

Studia w Kielcach 

logistyka

Odkryj logistykę w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Kielce 2021 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku logistyka to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Filia w Piotrkowie Trybunalskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środków transportu stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środków transportu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka?

Jeśli rozważasz studia w zakresie logistyki, powinieneś/powinnaś wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

W zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Kielcach - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA KIELCE STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA KIELCE STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA KIELCE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka w Kielcach

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA W KIELCACH?

Logistyka to niezwykle popularny kierunek opracowany w taki sposób, by studenci mieli szansę zdobyć szczegółową wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz organizacji transportu i spedycji.

W trakcie zdobywanej edukacji masz szansę rozwinąć umiejętności menedżerskie, a także z zakresu organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Nauczysz się wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plan zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów, a także analizować otoczenie rynkowe i konkurencyjne przedsiębiorstwa.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logistyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek logistyka w Kielcach realizowany jest w trakcie pierwszego stopnia. W zależności od wybranej uczelni są to studia licencjackie, które trwają trzy lata (sześć semestrów), lub studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku (siedem semestrów).

Stacjonarna forma kształcenia to studia dzienne, które odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym prowadzone są bezpłatnie w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne mogą być realizowane zaocznie, to znaczy, że zajęcia odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, lub wieczorowo, gdzie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku nawet przez cały dzień. 

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować logistykę niestacjonarnie. Pamiętaj, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie tworzonym programie studiów na kierunku logistyka znajdziemy przedmioty podstawowe, techniczne, specjalistyczne. Wśród popularnych nauk, które rozwijane są na poszczególnych etapach edukacji, znajdziemy także te z zakresu ekonomii, zarządzania i informatyki.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje funkcjonowanie nowoczesnych systemów logistycznych, procesy, które zachodzą w logistycznym łańcuchu dostaw, logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a także infrastrukturę logistyczną i procesy transportowe.

Nauczysz się rozwiązywać problemy logistyczne, wykorzystując przy tym systemy informatyczne i techniki inżynierskie. Nabędziesz kompetencje odnoszące się do wspomagania i podejmowania decyzji w ramach projektowania procesów logistycznych oraz zarządzania procesami.

Rozwiniesz także umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, kosztami logistycznymi oraz personelem.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA W KIELCACH?

Studia na kierunku Logistyka trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia).

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Kielcach?

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Kielcach

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Politechnika Świętokrzyska

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA W KIELCACH?

Absolwenci logistyki mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o pracę w branży logistycznej i transportowej. Zatrudniani są między innymi w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających od pracowników wiedzy logistycznej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej, a także umiejętności menedżerskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logistyka:

  • dział logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych
  • przedsiębiorstwa logistyczne
  • jednostki projektowe i doradcze, które zajmują się logistyką
  • firmy spedycyjno-transportowe

Umiejętności organizacyjne i wiedza z zakresu zarządzania pozwolą Ci zajmować różnego rodzaju stanowiska kierownicze. Możesz pracować na stanowisku koordynatora łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych lub konsultanta ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych.

Kierunki logistyka i transport w Kielcach

Komentarze (0)