Mechatronika UJK

Mechatronika – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Według encyklopedycznej definicji, Mechatronika to interdyscyplinarny dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, czyli tzw. urządzeń inteligentnych, realizujących wiele różnych funkcji bez ingerencji ze strony operatora. Takich urządzeń jest coraz więcej, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Rozwiązanie proponuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, oferując kandydatom kierunek Mechatronika. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Mechatronika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, która obejmuje zagadnienia projektowania, wytwarzania, badania oraz obsługi urządzeń mechanicznych wyposażonych w programowalne komputerowe układy sterujące. Istotnym elementem nauki jest nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, a jest to możliwe dzięki realizacji projektu indywidualnego i zespołowego w formie laboratorium. Omawiany przez nas kierunek zapewnia również niezwykle istotne wykształcenie z zakresu informatyki. Dobre przygotowanie w tej dyscyplinie umożliwia pełne korzystanie z wszelkich form komputerowego wspomagania, natomiast wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewnia szerokie kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Mechatronika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Mechatronika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach opierają się przede wszystkim na kształceniu praktycznym, a bazuje ono na realizowanych laboratoriach technicznych i komputerowych oraz odbyciu zawodowych praktyk studenckich w zakładach przemysłowych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Mechatronika? Na przykład: automatyka, grafika inżynierska, mechanizmy maszyn i robotów, mechanika techniczna, elektronika, robotyka, sterowanie napędów elektrycznych, sterowniki programowalne, matematyka, metrologia techniczna i systemy pomiarowe, transmisja danych cyfrowych, zarządzanie i organizacja produkcji, sieci komputerowe, symulacje komputerowe w mechatronice, technika automatyki, modelowanie matematyczne w mechatronice, bezpieczeństwo przetwarzania danych cyfrowych.

Interdyscyplinarność omawianego przez nas kierunku, a także pozyskana solidna wiedza na temat najnowszych osiągnięć w obszarze mechatroniki pozwala na pewną swobodę w poruszaniu się po współczesnym rynku pracy. Oznacza to, że absolwenci Mechatroniki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. A gdzie dokładnie mogą znaleźć pracę? W przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego, przemyśle lotniczym, jednostkach naukowo- badawczych.

Studia w Kielcach to całkiem obszerne zagadnienie. To oczywiście dobrze, choć niektórym zbyt duży wybór sprawia kłopoty – także w zakresie kierunków kształcenia. Jeśli planujemy studiować w województwie świętokrzyskim to nie powinniśmy mieć z tym problemów.

 

Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? 

Marcin, student Mechatroniki mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to konkurencyjna uczelnia, która proponuje bardzo wiele ciekawych dyscyplin. Nie trzeba wyjeżdżać do innych, większych miast, aby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechatronikę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent kierunku Mechatronika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i implementacji podstawowych układów sterowania, automatyki i robotyki oraz automatycznej regulacji w technice,
 • działania i budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych,
 • mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 • odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • metrologii technicznej i systemów pomiarowych,
 • zasad organizacji pracy i zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego,
 • przemyśle lotniczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Mechatronika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach brane pod uwagę są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu UJK

Komentarze (0)