Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

27.03.2024

Architektura wnętrz – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku architektura wnętrz na Politechnice Bydgoskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Architektura wnętrz główne przedmioty:

 • rysunek
 • geometria wykreślna
 • podstawy budownictwa
 • techniki wizualizacji
 • malarstwo
 • rzeźba
 • historia sztuki i kultury
 • konstrukcje budowlane
 • ergonomia
 • oświetlenie
 • projektowanie architektoniczne
 • komunikacja wizualna

 

Mawia się, że wnętrze jest najważniejsze i nie jest to tylko pusty slogan. Człowiek od zawsze tworzył swoje otoczenie, budując idealne miejsce do życia, odpowiadające jego wszelakim potrzebom. Kandydaci chcący zgłębić tę dyscyplinę muszą wykazywać się różnymi predyspozycjami; posiadać wyobraźnię i artystyczną duszę, a także posiadać zdolność logicznego myślenia i projektowania według niepodważalnych zasad i reguł. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek Architektura wnętrz, który proponuje Politechnika Bydgoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Studenci nabywają umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, jak również otrzymują wiadomości z obszaru historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu. Istotną częścią procesu nauki są zajęcia o charakterze artystycznym, a także zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki i kultury, konstrukcje budowlane, ergonomia, oświetlenie, projektowanie architektoniczne, komunikacja wizualna, rysunek specjalistyczny, metody komputerowe w architekturze wnętrz, techniki wizualizacji, problemy sztuki współczesnej, ekonomika procesu inwestycyjnego, budownictwo ogólne z fizyką budowli, projektowanie graficzne.

Program studiów na omawianym przez nas kierunku podzielony jest na trzy elementy: przedmioty kierunkowe, przedmioty artystyczne oraz przedmioty pomocnicze. Wszystkie mają za zadanie wykształcenie specjalisty, przygotowanego do wykonywania zawodu projektanta - architekta wnętrz i designera, który potrafi pracować w zespole architektów wnętrz, współpracować z architektami, prowadzić samodzielną praktykę, współpracować z firmami deweloperskimi. Co się z tym wiąże, absolwenci Architektury wnętrz na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w biurach projektowych i architektonicznych.

Studia w Bydgoszczy to szerokie zagadnienie, a także barwny wachlarz edukacyjnych możliwości. Wśród dyscyplin, które możemy studiować w tym mieście znajdziemy także Architekturę wnętrz. Ale którą uczelnię wybrać? Warto zastanowić się nad omawianą przez nas szkołą wyższą.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Julka, studentka Architektury wnętrz mówi:

„Od dawna chciałam studiować Architekturę wnętrz, ale zależało mi na rozwijaniu różnych umiejętności, zarówno tych o charakterze artystycznym, jak i technicznym. Idealny program nauczania znalazłam na Politechnice Bydgoskiej i śmiało mogę powiedzieć, że jest to uczelnia numer 1.”

 

Gdzie studiować architekturę wnętrz na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku architektura wnętrz prowadzone są przez Wydział Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. 52 340 81 00

https://wsp.pbs.edu.pl/pl/

 

Architektura wnętrz Politechnika Bydgoska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 30
 • studia stacjonarne II stopnia: 15

 

Architektura wnętrz Politechnika Bydgoska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

Architektura wnętrz studia Bydgoszcz

Architektura wnętrz studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • notowania i zapisywania myśli projektowej,
 • interpretowania zjawisk plastycznych,
 • historii sztuki,
 • geometrii wykreślnej,
 • racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych,
 • spójnego myślenia w procesie projektowania,
 • projektowania architektonicznego,
 • projektowania mebli,
 • projektowania wystaw,
 • zjawisk występujących w sztuce współczesnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura wnętrz:

Absolwent kierunku Architektura wnętrz na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • biurach architektonicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Sztuk Projektowych

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Sztuk Projektowych

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci: a) kierunku obieralnego (architektura wnętrz) oraz po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki. b) pozostałych kierunków studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)