Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elementy elektroniczne
 • fizyka
 • obwody i sygnały
 • matematyka dyskretna
 • metrologia
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • języki programowania wysokiego poziomu

 

W dzisiejszych czasach chyba nikt nie potrafi wyobrazić sobie komunikacji, choćby tej w wymiarze zawodowym, bez korzystania z poczty elektronicznej. Pomimo rozwoju Internetu i wszelakiej maści komunikatorów, to jednak telefon dzierży koszulkę lidera w aspekcie szeroko pojętej komunikacji. Prawdą jest, że telefon posiada zupełnie odmienną definicję niż kiedyś, a jego funkcje już dawno temu przestały wiązać się wyłącznie z rozmowami. Należy przyznać, że telefonom nie udałoby się przeprowadzić takiej rewolucji bez pomysłowych inżynierów i naukowców, zajmujących się elektroniką i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych, a także telekomunikacją. Między innymi taką przestrzeń obejmuje Elektronika i telekomunikacja, czyli kierunek na Politechnice Bydgoskiej, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie jakości transmisji, systemów i sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, propagacji fal elektromagnetycznych i anten nadawczo-odbiorczych, multimedialnych usług interaktywnych, przetwarzania i kodowania dźwięków i obrazów. Ponadto, zaznajamiają się z anglojęzyczną terminologią stosowaną w elektronice i telekomunikacji. Kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: elementy elektroniczne, fizyka, obwody i sygnały, matematyka dyskretna, metrologia, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, języki programowania wysokiego poziomu, protokoły komunikacyjne, techniki bezprzewodowe, układy i systemy scalone, technika obliczeniowa i symulacyjna, pomiary sieci cyfrowych, systemy wbudowane.

Realizowany program kształcenia na kierunku Elektronika i telekomunikacja ma przygotować studentów do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej elektronice i telekomunikacji. Konkretyzując, absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych, instytutach naukowo- badawczych, czy przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny.

Studia w Bydgoszczy to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia mają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Bartosz, student Elektroniki i telekomunikacji mówi:

„Chciałem wybrać studia, po których nie będę narzekał na nudę i monotonię. Zależało mi na tym, aby uczyć się czegoś, co daje olbrzymie szanse rozwoju i ogromne możliwości. Właśnie dlatego wybrałem Elektronikę i telekomunikację w PB.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektronikę i telekomunikację:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obliczania parametrów ruchu falowego w wolnej przestrzeni,
 • konstruowania dynamicznych struktur danych,
 • techniki obliczeniowej i symulacyjnej,
 • analizy liniowych obwodów analogowych i obwodów nieliniowych z wykorzystaniem metod operatorowych i metod komputerowych,
 • projektowania układów optoelektronicznych,
 • projektowania struktur układowych realizujących założone funkcje,
 • techniki cyfrowej,
 • przetwarzania sygnałów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektronika i telekomunikacja:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki PB

Komentarze (0)