Elektronika i telekomunikacja - Bydgoszcz

Elektronika i telekomunikacja - Bydgoszcz

Elektronika i telekomunikacja - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

elektronika i telekomunikacja

Odkryj kierunek elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Elektronika i telekomunikacja studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Elektronika i telekomunikacja - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek elektronika i telekomunikacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku elektronika i telekomunikacja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Na kierunki techniczne z reguły ustalane są precyzyjne wymagania, a proces rekrutacyjny odbywa się na zasadzie rankingu punktowego, jak na większości uczelni. Studia w Bydgoszczy w ramach elektroniki i telekomunikacji możesz realizować po spełnieniu kilku warunków.

Podczas kwalifikacji zwraca się uwagę na wyniki uzyskane z obowiązkowych dla wszystkich maturzystów egzaminów (z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego), a także z egzaminów dodatkowych z matematyki, informatyki, fizyki, fizyki i astronomii.

Przedmioty dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym. W przypadku studiów drugiego stopnia najważniejsza jest ocena na dyplomie uzyskana ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek elektronika i telekomunikacja na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku elektronika i telekomunikacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
45
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
45
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek elektronika i telekomunikacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA?

 

Nie da się ukryć, że elektronika, telekomunikacja i teleinformatyka to trzy najprężniej rozwijające się dziedziny nauki i techniki. Kształcenie inżynierskie w tym zakresie jest więc na tyle uniwersalne, że pozwala się odnaleźć w wielu sektorach i oferuje tym samym łatwe przebranżowienie. Kierunek elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy stawia na zdobycie najważniejszych umiejętności i skrupulatnie wybranej wiedzy. Już niedługo wdrażanie i eksploatacja urządzeń i systemów elektronicznych nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic.

Praca inżyniera nastawiona jest na pracę zespołową, dlatego studenci kształcą umiejętności komunikacyjne i związane ze współpracą w grupie. Kształcenie przewiduje także doskonalenie predyspozycji językowych, ale przede wszystkim stawia na zdobycie umiejętności technicznych i manualnych. Postaw na praktyczny kierunek i studiuj w Bydgoszczy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia inżynierskie w Bydgoszczy są konstruowane interdyscyplinarnie, by specjaliści w danej dziedzinie mogli odnaleźć się w wielu praktycznych dziedzinach. Połączenie elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki korzystnie wpływa na aktualne trendy w technice i postępowość, z którą związane są projekty i konstrukcje systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Uczelnie w Bydgoszczy, które oferują kształcenie w zakresie elektroniki i telekomunikacji, znajdziesz w dziale poniżej.

Kadra akademicka stara się prowadzić najważniejsze przedmioty w jak najbardziej praktyczny sposób. Studenci uczęszczają między innymi na:

 • zarządzanie i ekonomię
 • kompatybilność elektromagnetyczną
 • elementy elektroniczne
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • podstawowe zagadnienia teletransmisyjne
 • układy i systemy scalone

 

Siatki zajęć tworzone są z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA?

Praktyczne kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak elektronika i telekomunikacja gwarantują bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Absolwenci przede wszystkim zatrudniani są w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, między innymi w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw lub w instytutach naukowo-badawczych.

W pracy zawodowej będziesz podejmował/a przedsięwzięcia inżynierskie, prowadził/a do postępu technicznego i kreował/a najnowsze trendy w technice, a także kierował/a zespołami ludzi, którzy również będą pracować w dziedzinie szeroko pojmowanej elektroniki i telekomunikacji. Możesz starać się o pracę w firmach:

 • projektowych
 • doradczych
 • wdrożeniowych
 • eksploatacyjnych
 • budowlanych

 

Twoje kwalifikacje i wiedza umożliwią świadczenie usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, sieci komputerowych, transmisji danych czy systemów pomiarowych.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)