Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja weterynaryjna

27.03.2024

Inspekcja weterynaryjna – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Inspekcja weterynaryjna główne przedmioty:

 • zoologia stosowana
 • biochemia
 • standardy produkcji ryb
 • żywienie zwierząt
 • parazytologia
 • ochrona środowiska
 • anatomia
 • genetyka zwierząt
 • mikrobiologia
 • standardy utrzymania i dobrostan przeżuwaczy
 • standardy utrzymania drobiu
 • toksykologia i toksykozy

 

Weterynaria, wedle przyjętej definicji, to nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi. Powyższe wyjaśnienie może wskazywać czym zatem zajmuje się kierunek o nazwie Inspekcja weterynaryjna. Na pewno pozwala pozyskać ważne umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki. Jeśli jesteście zainteresowani, to zwróćcie uwagę na tę dyscyplinę, którą oferuje Politechnika Bydgoska i prowadzi na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokich umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych, wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Nauka na tym kierunku ma za zadanie wykształcić specjalistów w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, znających zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz, a także mogących pochwalić się umiejętnościami prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna na Politechnice Bydgoskiej to przedmioty podzielone na trzy grupy: ogólne, podstawowe i kierunkowe. Jakie są to przedmioty? Na przykład: zoologia stosowana, ochrona środowiska, anatomia, genetyka zwierząt, mikrobiologia, standardy utrzymania i dobrostan przeżuwaczy, standardy utrzymania drobiu, toksykologia i toksykozy, pozyskiwanie produktów pszczelich, żywienie zwierząt, profilaktyka w utrzymaniu trzody, profilaktyka użytkowania owadów, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, prawo żywnościowo- sanitarne, procedury i choroby zwalczane z urzędu, histologia zwierząt, żywność ekologiczna i funkcjonalna, systemy bezpieczeństwa żywności, hodowla i restytucja ginących gatunków zwierząt.

Realizowane zajęcia mają przede wszystkim na celu przekazanie gruntownej wiedzy i umiejętności z obszaru bezpieczeństwa i jakości żywności, bezpieczeństwa i jakości pasz oraz higieny i dobrostanu zwierząt. W jaki sposób można wykorzystać tę wiedzę? Absolwenci Inspekcji weterynaryjnej na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, przemyśle paszowym i rolno- spożywczym, jak również w gospodarstwach rolnych.

Kierunki kształcenia związane z rolnictwem nie od wczoraj cieszą się sporą popularnością. Co się z tym wiąże, wybór w ich zakresie nie należy do najmniejszych, co może sprawiać kłopoty w podjęciu decyzji wśród kandydatów. Studia w Bydgoszczy gwarantują zdobycie wykształcenia również w omawianej przez nas dziedzinie, więc pozostaje tylko zastanowienie się nad odpowiednią szkołą wyższą.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Daniel, student Inspekcji weterynaryjnej mówi:

„Studia na PB zawsze były moim celem. Nie interesowały mnie inne uczelnie. Dlaczego miałbym wyjeżdżać do innego miasta, skoro u siebie mam prestiżową uczelnię, która zapewni świetne wykształcenie? „

 

Gdzie studiować kierunek inspekcja weterynaryjna na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna prowadzone są przez Wydział Hodowlii i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Mazowieckiej 28 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 374-97-15

https://whibz.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - ważne informacje

Inspekcja weterynaryjna studia Bydgoszcz

Inspekcja weterynaryjna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inspekcję weterynaryjną:

Absolwent kierunku Inspekcja weterynaryjna na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i funkcji komórek, tkanek, narządów i układów organizmu zwierzęcego,
 • uprawy roślin,
 • zagrożeń płodów rolnych,
 • żywienia i dietetyki zwierząt,
 • technologii chowu i użytkowania zwierząt gospodarskich,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i żywności,
 • najczęściej występujących chorób u zwierząt gospodarskich i metod ich zapobiegania.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inspekcja weterynaryjna:

Absolwent kierunku Inspekcja weterynaryjna na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • przemyśle paszowym i rolno- spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inspekcja weterynaryjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)