Inspekcja weterynaryjna - Bydgoszcz

Inspekcja weterynaryjna - Bydgoszcz

Inspekcja weterynaryjna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inspekcja weterynaryjna

Odkryj inspekcję weterynaryjną w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Inspekcja weterynaryjna studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku inspekcja weterynaryjna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inspekcja weterynaryjna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek inspekcja weterynaryjna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Inspekcja weterynaryjna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inspekcja weterynaryjna?

Jeśli chcesz studiować inspekcję weterynaryjną, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku inspekcja weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inspekcja weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inspekcja weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inspekcja weterynaryjna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku inspekcja weterynaryjna w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek inspekcja weterynaryjna w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INSPEKCJA WETERYNARYJNA W BYDGOSZCZY?

Inspekcja weterynaryjna to propozycja kształcenia, która doskonale wpisuje się w realia współczesnego rynku pracy. Kierunek umożliwia studentom zdobycie kompleksowo opracowanej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych, a także z przedmiotów kierunkowych.

Zdobędziesz odpowiednie kompetencje, które umożliwią Ci nadzorowanie procesów wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego, projektowanie i nadzorowanie systemów jakości, a jednocześnie ułatwi wprowadzanie do obrotu produktów rolno-spożywczych czy też środków żywienia zwierząt.

Nowoczesny kierunek pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności istotne z perspektywy próby utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych wraz z poziomem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przy jednoczesnym obowiązku spełniania wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej produktów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Inspekcję weterynaryjną w Bydgoszczy możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów.

Studia tego typu realizowane są w trybie dziennym. Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie skonstruowanym programie studiów inspekcji weterynaryjnej prócz przedmiotów ogólnych znajdziemy także kierunkowe, wśród których popularne są zajęcia odnoszące się do chowu i hodowli zwierząt, żywienia zwierząt, mikrobiologii, fizjologii zwierząt, systemów zarządzania jakością.

Studenci mają okazję poznać zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz oraz zdobyć umiejętności odnoszące się do właściwego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek, a także wykonywania testów laboratoryjnych i ich analizy.

Na kierunku inspekcja weterynaryjna nauczysz się utrzymywać warunki dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych, także w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych. Dowiesz się, w jaki sposób spełnić wymogi produkcyjne, rynkowe i sprzedaży bezpośredniej. Studenci mają obowiązek odbyć praktyki zawodowe, które umożliwią zdobycie pierwszych doświadczeń w pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INSPEKCJA WETERYNARYJNA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Inspekcja weterynaryjna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INSPEKCJA WETERYNARYJNA W BYDGOSZCZY?

Inspekcja weterynaryjna oferuje studentom nie tylko rozwój zawodowy, ale i naukowy. Na absolwentów czeka bardzo wiele możliwości, które sprowadzają się do pracy administracyjnej lub laboratoryjnej, ale nie tylko.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inspekcja weterynaryjna:

  • administracja nadzorująca bezpieczeństwo rynku rolno-spożywczego
  • zakłady produkcyjne z branży rolno-spożywczej
  • laboratoria badawcze, kontrolne, diagnostyczne

Absolwenci z pewnością odnajdą się w kontroli jakości przy wykonywaniu prac analitycznych i badawczych z użyciem materiału biologicznego. Mogą także prowadzić nadzór procesów wytwórczych, który stosuje się w przemyśle spożywczym. Mogą pracować zarówno w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych, jak i w terenie. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)