Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Inżynieria materiałowa – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • matematyka inżynierska
 • fizyka doświadczalna
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • materiały ceramiczne
 • fizyka materiałowa

 

Ciężko odgadnąć ile osób potrafi powiedzieć czym zajmuje się inżynieria materiałowa. Dla pewności, jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy w sobie między innymi fizykę, biologię i chemię. Obejmuje zagadnienia związane ze strukturą, właściwościami, technologią wytwarzania i zastosowaniem materiałów. Co warto podkreślić, gdyby nie postęp w tej dyscyplinie nie byłoby pewnie mowy o postępie w medycynie, informatyce i kosmonautyce, zatem nie trudno wywnioskować jak ważna to nauka. Na tych, którzy postrzegają siebie jako dobry materiał na specjalistę, czeka kierunek Inżynieria materiałowa na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, na przykład: chemii, fizyki oraz informatyki, jak również nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Studenci poznają zagadnienia doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury i własności materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: grafika inżynierska, chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka inżynierska, fizyka doświadczalna, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, materiały ceramiczne, fizyka materiałowa, inżynieria procesowa, kontrola procesowa w produkcji materiałów, materiały polimerowe, przetwórstwo materiałów polimerowych, materiały stosowane w medycynie, prognozowanie właściwości materiałów, procesy degradacji materiałów, normalizacja i kontrola jakości w inżynierii materiałowej, materiały pochodzenia naturalnego.

Realizowane w harmonogramie przedmioty mają za zadanie przekazać konkretną wiedzę i umiejętności, na czele ze znajomością technologii wytwarzania oraz charakterystyki właściwości wszystkich grup materiałów, rozwiązywaniem problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z inżynierami innych specjalności, konstruktorami i technologami, jak również znajomością prawa wynalazczego, bankowego i marketingu. Wszystko to może być niezwykle przydatne na drodze zawodowej. A jak może ona wyglądać? Absolwenci Inżynierii materiałowej na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą.

Okres poszukiwań odpowiedniej uczelni bywa męczący i powoduje wśród kandydatów na studia zagubienie i niepewność. A nie musi być to wcale tak trudne.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Basia, studentka Inżynierii materiałowej mówi:

„Politechnika Bydgoska to czołówka polskiego kształcenia i nigdy nie myślałam o tym, że mogłam wybrać inną uczelnię. Tutaj otrzymuję wszystko, aby stać się specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przemian chemicznych i ich znaczenia w wytwarzaniu i kształtowaniu własności materiałów inżynierskich,
 • obliczeń inżynierskich elementów konstrukcyjnych i ich dokumentowania,
 • doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • interpretacji wyników badań i oceny błędów pomiarowych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • procesów technologicznych kształtowania struktury materiałów i właściwości oraz formowania wyrobów,
 • termodynamiki technicznej,
 • elektrotechniki i elektroniki,
 • kierowania liniami wytwarzania w dużych przedsiębiorstwach,
 • prowadzenia działalności konsultingowo- projektowej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PB

Komentarze (0)