Inżynieria materiałowa - Bydgoszcz

Inżynieria materiałowa - Bydgoszcz

Inżynieria materiałowa - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria materiałowa

Odkryj kierunek inżynieria materiałowa w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Inżynieria materiałowa studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria materiałowa - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek inżynieria materiałowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inżynieria materiałowa najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kandydaci na studia inżynierskie w Bydgoszczy na kierunek inżynieria materiałowa muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Ranking punktowy obejmuje oczywiście przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), a także przedmioty dodatkowe, to znaczy matematykę, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, biologię.

Przelicznik punktowy w zależności od wybranej uczelni może wyglądać inaczej. Na studia techniczne często trzeba wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Szczegóły odnoszące się do wymagań kwalifikacyjnych znajdziesz na stronie wybranej bydgoskiej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria materiałowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria materiałowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria materiałowa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku inżynieria materiałowa w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria materiałowa w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

 

Specjaliści odnajdujący się w najnowszych technologiach i materiałach z pewnością nie narzekają na brak pracy. Umiejętność dobrania właściwych materiałów jest istotna w czasach, dla których pojęcia jakości i kosztów produkcji są sobie tak bliskie. Nowoczesne materiały zdominowały niemal każdą dziedzinę gospodarki i w znaczący sposób wpływają na postępowość produkcji.

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak inżynieria materiałowa są idealne dla osób, które interesują się techniką i mechaniką. Studia inżynierskie są niezwykle praktyczne i wymagają praktycznych umiejętności, a co za tym idzie sprawności manualnej. Z pewnością przyda Ci się odrobina kreatywności, nawet jeśli wszystkie wyliczenia musisz zrobić w analitycznym skupieniu. Jeśli chcesz być przyszłością przemysłu i medycyny, inżynieria materiałowa jest właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria materiałowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Aktualnie materiały wykorzystywane do celów użytkowych, związane z projektowaniem i wytwarzaniem, pozwoliły rozwinąć niemal każdą dziedzinę przemysłu. Kierunek inżynieria materiałowa w Bydgoszczy jest bardzo na czasie dzięki innowacyjności i praktyczności. Bydgoskie uczelnie, które oferują kształcenie w tym zakresie, znajdziesz w dziale poniżej.

Studia inżynierskie konstruowane są w bardzo praktyczny sposób, a teoretyczne kształcenie wspomagane jest kilkumiesięczną praktyką zawodową. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • inżynieria i ochrona środowiska 
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • historia postępu naukowo-technicznego
 • społeczne aspekty biznesu i aktywności gospodarczej
 • komputerowe wspomaganie w technice
 • recykling materiałów

 

Zajęcia wspomagane są dzięki najnowszym technologiom, a realizowane są w postaci ćwiczeń, wykładów i laboratoriów.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria materiałowa w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA?

Studia w Bydgoszczy na kierunku inżynieria materiałowa przygotowują studentów do projektowania nowoczesnych materiałów użytkowych. Technologie procesów materiałowych i mechanika techniczna pozwalają produkować materiały, oceniać ich wytrzymałość, kłaść nacisk na ich właściwości. Absolwenci zajmują się doradztwem techniczno-ekonomicznym w zakresie doboru materiałów inżynierskich. Prowadzą także dystrybucję i handel materiałami, które są stosowane w wielu dziedzinach naszego życia.

Absolwenci bardzo chętnie zatrudniani są w:

 • działach badawczo-rozwojowych przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
 • działach kontroli i prowadzą działalność konsultingowo-projektową
 • przedsiębiorstwach, które zajmują się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności tworzyw polimerowych

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)