Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Przetwórstwo tworzyw sztucznych – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka inżynierska
 • mechanika techniczna i płynów
 • chemia
 • termodynamika techniczna
 • fizykochemia polimerów
 • projektowanie i konstrukcja wytworów z tworzyw
 • technologie przetwórstwa tworzyw

 

Tworzywa sztuczne to dosyć szerokie określenie materiałów syntetycznych lub półsyntetycznych używanych na dużą skalę, również w życiu codziennym. Zapewniają nam bezpieczeństwo, czynią nasze życie łatwiejszym i bardziej wygodnym. Można je znaleźć w opakowaniach, ubraniach, budownictwie, wyrobach medycznych, samochodach. Dosłownie wszędzie. A skoro ich popularność jest tak bardzo szeroka, rośnie zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych. Zainteresowani tą tematyką powinni zwrócić uwagę na kierunek Przetwórstwo tworzyw sztucznych, na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Jest to jedyny taki kierunek w naszym kraju, w ramach którego zajęcia teoretyczne realizowane są z kadrą PB, a praktyczne w firmach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym. Studenci poznają podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, zasady projektowania wytworów z tworzyw, technologie obróbki metali, system CAD/CAM.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka inżynierska, mechanika techniczna i płynów, chemia, termodynamika techniczna, fizykochemia polimerów, projektowanie i konstrukcja wytworów z tworzyw, technologie przetwórstwa tworzyw, badanie materiałów, grafika inżynierska, recykling materiałów, organizacja procesów wytwarzania, efektywność energetyczna maszyn i procesów, systemy jakości w technikach wytwarzania, eksploatacja maszyn i narzędzi, zarządzanie projektami, technologie materiałowe, optymalizacja procesów wytwarzania, urządzenia wspomagające przetwórstwa tworzyw.

Tworzywa sztuczne to materiały organiczne, a surowcami wykorzystywanymi do ich wytwarzania są produkty naturalne, takie jak: celuloza, gaz ziemny czy ropa naftowa. Tworzywa sztuczne to materiały, których znaczenie będzie z pewnością wzrastać, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w tej materii słabnąć nie powinno. Co za tym idzie, absolwenci Przetwórstwa tworzyw sztucznych na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w firmach związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych, a Bydgoszcz oraz jej okolice to jedno z największych w Polsce skupisk tego typu przedsiębiorstw.

Omawiany przez nas kierunek to nowość na polskim rynku kształcenia wyższego. Jeśli jesteśmy nim zainteresowani, warto przyjrzeć się bliżej uczelni, która go oferuje.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Karol, student Przetwórstwa tworzyw sztucznych mówi:

„PB to nowoczesna uczelnia i świadczy o tym chociażby fakt, że otwiera kierunki, których nie proponuje żadna inna uczelnia w Polsce.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Przetwórstwo tworzyw sztucznych:

Absolwent kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • maszyn do przetwórstwa tworzyw polimerowych,
 • zarządzania środowiskiem i ekologią,
 • technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw,
 • projektowania wytworów z tworzyw,
 • technologii obróbki metali,
 • optymalizacji procesów wytwarzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych:

Absolwent kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • firmach związanych z produkcją form wtryskowych,
 • firmach związanych z przetwórstwem tworzyw polimerowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PB

Komentarze (0)