Rolnictwo

Rolnictwo

27.03.2024

Rolnictwo – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku rolnictwo w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Rolnictwo główne przedmioty:

 • fizjologia zwierząt
 • zoologia
 • ekonomia
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • gleboznawstwo
 • botanika
 • melioracje rolne
 • chemia organiczna
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • chemia rolna
 • technika rolnicza

 

Nie trzeba być solidnie wtajemniczonym specjalistą, aby wiedzieć jak ważne jest rolnictwo dla gospodarki kraju. Niemal codziennie otrzymujemy garść informacji z tego właśnie sektora, co najlepiej świadczy o jego pozycji. Tak jak każda istotna dziedzina, rolnictwo potrzebuje nowych i pomysłowych fachowców, dzięki którym wszystko co wiąże się z omawianą dyscypliną będzie mogło charakteryzować się innowacyjnością. Czy to trudne zadanie? Dowiedzą się o tym ci, którzy na swój kierunek kształcenia wybiorą Rolnictwo, na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej oraz przekazanie im umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami tzw. zrównoważonego rozwoju. Studenci poznają zagadnienia związane z agroekologią, ochroną środowiska, produkcją roślinną i produkcją zwierzęcą, techniką rolniczą, jak również zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony własności intelektualnej. Rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej to umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, wykazywania inicjatywy twórczej, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Kierunek prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: fizjologia zwierząt, gleboznawstwo, botanika, melioracje rolne, chemia organiczna, hodowla roślin i nasiennictwo, chemia rolna, technika rolnicza, ekonomika i organizacja produkcji rolniczej, łąkarstwo, szczegółowa uprawa roślin, systemy rolnicze, entomologia rolnicza, fitopatologia rolnicza, negocjacje w agrobiznesie, klimatyczne ryzyko uprawy roślin, prawo rolne, środki ochrony roślin.

Zajęcia ułożone w harmonogramie mają za zadanie przekazanie konkretnej wiedzy oraz umiejętności, które można podzielić na podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia skupia się na zagadnieniach opisu procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach, prowadzenia badań z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej, czy kształtowania i ochrony krajobrazu. Współczesne rolnictwo to dyscyplina, która wciąż się rozwija, zatem osoby planujące działalność w tym sektorze muszą posiadać wiedzę, która stanowi odpowiedź na wymagania dzisiejszej gospodarki. A jaka przyszłość czeka absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej mogą pracować w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych.

Rolnictwo jest nie tylko istotną gałęzią gospodarki, lecz również popularnym kierunkiem kształcenia, który bardzo często występuje w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. W Bydgoszczy otrzymujemy możliwość bliższego zapoznania się z tą dziedziną, zatem przed kandydatami na studia pozostaje tylko decyzja związana z wyborem szkoły wyższej.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Łukasz, student Rolnictwa mówi:

„Rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej to nowoczesna nauka, konkretne umiejętności i specjalistyczna wiedza. Nie muszę szukać oferty edukacyjnej w innych miastach, gdyż w swoim mam po prostu najlepszą.”

 

Gdzie studiować rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku rolnictwo prowadzone są przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Bernardyńskiej 6 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 374 9560

https://wrib.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ROLNICTWO - ważne informacje

Rolnictwo studia Bydgoszcz

Rolnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systematyki roślin,
 • fizjologii roślin,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 • rozpoznawania roślinności łąkowej,
 • produkcji zwierzęcej,
 • ustawiania i regulowania parametrów technicznych narzędzi i maszyn rolniczych,
 • prowadzenia ewidencji materiałowej w gospodarstwie rolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)