Rolnictwo - Bydgoszcz

Rolnictwo - Bydgoszcz

Rolnictwo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

rolnictwo

Odkryj rolnictwo w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rolnictwo studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku rolnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Rolnictwo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek rolnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Rolnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek rolnictwo?

Jeśli rozważasz studia inżynierskie w zakresie rolnictwa, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rolnictwo w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku rolnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ROLNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

ROLNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek rolnictwo na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ROLNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

ROLNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku rolnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek rolnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku rolnictwo w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek rolnictwo w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROLNICTWO W BYDGOSZCZY?

Rolnictwo to fascynujący kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie biologicznej, chemicznej i ekologicznej produkcji roślin oraz klimatycznych i glebowych czynników siedliska rolniczego.

Na studentów czekają fascynujące specjalności, które pozwolą rozwijać zainteresowania w odniesieniu do ochrony roślin, kształtowania środowiska, agronomii i agrobiznesu.

Studia rolnicze umożliwią Ci poznanie metod, technik, narzędzi i materiałów, które wykorzystywane są w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Nauczysz się także użytkować i eksploatować urządzenia techniczne i obiekty, które stosuje się w produkcji rolniczej. Kierunek mimo ugruntowanej pozycji na rynku pracy i rynku badawczym, nieustannie otwiera się na najnowsze technologie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Rolnictwo możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek rolnictwo w Bydgoszczy możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia w ich zakresie odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Kształcenie na studiach tego typu odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Rolnictwo to interdyscyplinarnie opracowana propozycja kształcenia. W programie studiów znajdziemy między innymi fizjologię roślin, genetykę i mikrobiologię, agroekologię i ochronę środowiska, gleboznawstwo, melioracje rolne, przechowalnictwo i przetwórstwo surowców rolniczych, ale także grafikę inżynierską, podstawy przedsiębiorczości i ekonomię. Siatka zajęć składa się z przedmiotów ogólnych i podstawowych oraz z przedmiotów zawodowych, które są szczególnie charakterystyczne dla rolnictwa.

Studenci wybierają specjalizację, która ma realny wpływ na dalszą ścieżkę kariery, a ponadto mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w wybranym gospodarstwie rolniczym, krajowym, a nawet zagranicznym.

Będziesz miał/a okazję poznać rośliny alternatywne i zielarskie, nauczysz się planować przedsięwzięcia rolnicze, a także dowiesz się, czym jest rolnictwo ekologiczne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ROLNICTWO W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Rolnictwo trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ROLNICTWO W BYDGOSZCZY?

Absolwenci rolnictwa są przygotowani do pracy w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, to znaczy gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rolnicze.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku rolnictwo:

  • administracja rządowa i samorządowa
  • agencje związane z rolnictwem
  • ośrodki wsparcia rolnictwa
  • ośrodki doradztwa rolniczego
  • firmy i przedsiębiorstwa, które działają w otoczeniu rolnictwa

Możesz postawić na działalność naukową, co sprowadza się do pracy w instytucjach, które zajmują się edukacją i badaniami naukowymi w zakresie rolnictwa. Absolwenci pracują także w firmach, które zajmują się handlem środkami produkcji rolniczej, usługami rolniczymi, skupem i obrotem produktów rolniczych, rachunkowością i doradztwem rolniczym.

Komentarze (0)