Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Technologia chemiczna – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • chemia fizyczna
 • operacje rozdzielania mieszanin
 • bezpieczeństwo techniczne
 • kontrola procesowa w technologii chemicznej

 

Chemia należy do grona przedmiotów, które mogą sprawiać niemałe problemy. Gdy staje się ona jeszcze bardziej szczegółowa i wchodzi na wyższy poziom, niektórzy nawet boją się spróbować ją zgłębić i zrozumieć. A czym zajmuje się Technologia chemiczna? Jest to dziedzina naukowa o procesach wytwarzania produktów w wyniku przemian chemicznych, fizykochemicznych i zawartości energii, w których następuje zmiana składu i właściwości wyjściowych surowców. Czy wszystko jest zrozumiałe? Dla zainteresowanych tą dyscypliną, na pewno tak. Mogą oni podjąć naukę na kierunku Technologia chemiczna, na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci rozwijają umiejętności związane z technologią chemiczną, metodami badawczymi i analitycznymi stosowanymi w przemyśle i laboratoriach chemicznych, termodynamiką techniczną i chemiczną, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą przemysłu chemicznego, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym. Kierunek zakłada także poznanie aspektów współczesnej technologii chemicznej oraz analityki i produkcji wyrobów kosmetycznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: grafika inżynierska, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, operacje rozdzielania mieszanin, bezpieczeństwo techniczne, kontrola procesowa w technologii chemicznej, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, podstawy technologii polimerów, automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych, informatyka chemiczna, technologia ochrony środowiska, metody badań powłok ochronnych, chemia i technologia wybranych leków, kinetyka bioprocesowa, chemia żywności.

Realizowany program świadczy o tym, że omawiana przez nas dziedzina jest bardzo szeroka i dzięki niej studenci mogą zdobyć różne kwalifikacje. Do najistotniejszych zaliczyć można: projektowanie procesów technologicznych, wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji. A gdzie można wykorzystać taką wiedzę? Absolwenci Technologii chemicznej na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Bydgoszcz jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Agata, studentka Technologii chemicznej mówi:

„Studia na PB nie należą do najłatwiejszych, ale należą do najlepszych. Warto przyłożyć się do nauki. Zdobyta tutaj wiedza na pewno zaprocentuje.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pomiaru i określania wielkości fizycznych,
 • oceny zachowania i reaktywności związków chemicznych w relacji do ich budowy,
 • postępowania z odpadami,
 • termodynamiki technicznej i chemicznej,
 • wykonywania obliczeń projektowych,
 • projektowania aparatury do produkcji chemicznej,
 • bezpiecznego stosowania, składowania, transportu oraz utylizacji chemikaliów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach,
 • służbach ochrony środowiska,
 • biurach projektowych,
 • sektorach administracji i zarządzania.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna studia stacjonarne i niestacjonarne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej PB

Komentarze (0)