Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

27.03.2024

Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Bydgoska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w PB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Technologia żywności i żywienie człowieka główne przedmioty:

 • ekonomia
 • grafika inżynierska
 • ogólna technologia żywności
 • mikrobiologia żywności
 • żywienie człowieka
 • biochemia
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna
 • ekologia
 • chemia żywności
 • higiena i toksykologia żywności
 • inżynieria procesowa
 • rachunkowość w działalności gospodarczej

 

W dzisiejszych czasach żywność należy do najczęściej dyskutowanych tematów. Poświęca się jej wiele uwagi, choć nagromadzenie zdań i opinii może wywołać zagubienie i szereg wątpliwości. Naturalnie, wraz z rozwojem technologicznym zmienia się także branża spożywcza oraz elementy związane z produkcją i przechowywaniem żywności. Ale jak nie pogubić się w gąszczu informacji? Na jakiej podstawie odróżnić prawdę od zwykłych zabiegów marketingowych? Na takie pytania odpowiedź znają wyłącznie specjaliści. A żeby takim specjalistą zostać należy wybrać kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, na Politechnice Bydgoskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, która skupia w sobie chemię żywności oraz nauki techniczne, technologiczne, żywieniowe i ekonomiczne. Studenci poznają główne technologie spożywcze, czyli: mleczarską, produktów mięsnych, produktów fermentowanych, produktów zbożowych i piekarskich, węglowodanów, owoców i warzyw oraz gastronomiczną. Ponadto, poznają zagadnienia związane z żywnością funkcjonalną, produktami regionalnymi, instrumentalnymi metodami analizy żywności, czy opracowywaniem nowych produktów żywnościowych. Technologia żywności i żywienie człowieka na PB to także zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania rynku, obszarem marketingu, eksploatacją maszyn, czy zarządzaniem w przemyśle żywnościowym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, biochemia, chemia analityczna, chemia organiczna, ekologia, chemia żywności, higiena i toksykologia żywności, inżynieria procesowa, rachunkowość w działalności gospodarczej, mikrobiologia żywności, surowce roślinne i ich pozyskiwanie, surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie, projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego, technologia gastronomiczna, utrwalanie żywności i przechowalnictwo, ocena sensoryczna żywności, żywność funkcjonalna, produkty regionalne.

Zwracanie baczniejszej uwagi na to, czym się odżywiamy jest zjawiskiem wyłącznie pozytywnym, zatem powiększanie się grona specjalistów w omawianej przez nas dyscyplinie może wywoływać tylko optymistyczne odczucia. Ale czy waga przedmiotu sprawia, że absolwenci nie mogą narzekać na brak perspektyw? Osoby, które ukończyły Technologię żywności i żywienie człowieka na Politechnice Bydgoskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Na jakich stanowiskach? Na przykład: technologa, czy specjalisty do spraw oceny jakościowej.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Bydgoszczy oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie?

Dominika, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„PB to prestiżowa uczelnia z tradycjami, zatem studiowanie tutaj daje powód do dumy. Bardzo lubię tę uczelnię, nie tylko dlatego, że gwarantuje solidne wykształcenie. Można spotkać tutaj bardzo ciekawych ludzi, zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców.”

 

Gdzie studiować kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Bydgoskiej

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzone są przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej zlokalizowany przy ul. Seminaryjnej 3 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. 52 373-90-50

https://wtiich.pbs.edu.pl/pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - ważne informacje

Technologia żywności i żywienie człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Bydgoskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie,
 • działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności,
 • przemian zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania,
 • bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • współczesnych trendów w żywieniu człowieka i edukacji żywieniowej,
 • żywności funkcjonalnej, wygodnej i specjalnego przeznaczenia,
 • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • zasad racjonalnego żywienia człowieka,
 • organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw żywnościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe,
 • jednostkach zarządzających i kontrolujących zakłady produkcyjne,
 • instytucjach nadzorujących prawidłowe żywienie,
 • firmach produkujących żywność przetworzoną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)