Grafika

Grafika

Grafika – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku grafika w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki i estetyki
 • liternictwo i typografia
 • podstawy fotografii
 • narzędziowe programy graficzne
 • rysunek
 • problemy sztuki współczesnej
 • kompozycja brył i płaszczyzn

 

Grafika, to obok malarstwa i rzeźby, podstawowa dziedzina sztuki plastycznej. W jej obrębie znajduje się różnorodność technik, dzięki którym możliwe jest kopiowanie rysunku na papier lub inny materiał. Zasadniczo grafika spełnia dwie ważne funkcje: artystyczną i użytkową i ta druga rola jest szczególnie rozpowszechniona w dzisiejszych czasach. Grafika użytkowa doskonale funkcjonuje we współczesnym plakacie, wszelkiego rodzaju drukach okolicznościowych, prasie, a nawet banknotach i znaczkach pocztowych. Chcąc dowiedzieć się więcej należy zwrócić uwagę na kierunek Grafika, oferowany przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, estetyki, czy filozofii. Istotą jest nabycie umiejętności warsztatowych oraz artystycznych, jak również przygotowanie do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Grafika we wrocławskiej ASP obejmuje swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę artystyczną z odpowiednim programem intermedialnym i fotograficznym, a studenci pozyskują kompetencje w stosowaniu wariantów języka graficznego przynależnego: perswazji, informacji, orientacji, celom oświatowym i artystycznym.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: historia sztuki i estetyki, liternictwo i typografia, podstawy fotografii, narzędziowe programy graficzne, rysunek, problemy sztuki współczesnej, kompozycja brył i płaszczyzn, podstawy grafiki intermedialnej, druk cyfrowy, rysunek użytkowy, historia grafiki, introligatorstwo, fotografia artystyczna, psychologia reklamy z marketingiem, publikacja elektroniczna. Prowadzone zajęcia mają na celu ugruntować samodzielność komunikowania językiem grafiki. Dzięki nim, studenci nastawieni są na kształtowanie wartości artystycznych, społecznych i kulturowych przekazu graficznego.

Grafika we wrocławskiej ASP jest kierunkiem, który ma wykształcić kompetentnych i samodzielnych artystów, z solidnym bagażem wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej. Jak ich czeka przyszłość? Znajdą zatrudnienie w studiach graficznych, firmach reklamowych, wydawnictwach, jak również instytucjach kultury.

Studia we Wrocławiu to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie, również w dziedzinach artystycznych. Chcąc rozwijać umiejętności w zakresie grafiki warto przyjrzeć się omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu opinie?

Magda, studentka Grafiki mówi:

„Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu to prestiżowa i uznana uczelnia. Cieszy się popularnością przez swoje podejście do studentów, przez kształcenie samodzielnych twórców, potrafiących swobodnie funkcjonować na rynku sztuki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Grafikę w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta:

Absolwent kierunku Grafika w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania stylów i epok w sztuce,
 • działań autopromocyjnych,
 • prawa autorskiego,
 • ogólnoplastycznej kreacji wizualnej,
 • klasycznych technik grafiki warsztatowej,
 • projektowania graficznego,
 • multimediów i technik przetwarzania obrazu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Grafika:

Absolwent kierunku Grafika w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • studiach graficznych,
 • firmach reklamowych,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach kultury.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika jest:1.Portfolio kandydata 2.Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o PORTFOLIO

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin wstępny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Grafika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta kierunki

Jakie są kierunki artystyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP im. Eugeniusza Gepperta

Komentarze (0)