Grafika - Wrocław

Grafika - Wrocław

Grafika - Wrocław

Studia we Wrocławiu

grafika

Odkryj kierunek grafika we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Grafika studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku grafika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Grafika - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek grafika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 3 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5-4 lata • 3-3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Informatyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika?

Jeśli chcesz studiować grafikę we Wrocławiu, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne, a tym samym odznaczać się konkretnymi predyspozycjami. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Uczelnie przewidują także egzaminy wstępne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Przedmioty:

studia I stopnia:

studia jednolite magisterskie:
Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika jest:1.Portfolio kandydata 2.Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o PORTFOLIO

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GRAFIKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

GRAFIKA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
30
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
26
II stopnia:
29
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki artystyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA WE WROCŁAWIU?

Grafika to bardzo popularny kierunek artystyczny, który w sposób szczególny obejmuje projektowanie graficzne, a także grafikę artystyczną przy wykorzystaniu odpowiednich programów intermedialnych i fotograficznych.

Interdyscyplinarny proces kształcenia ułatwi uzyskanie odpowiednich umiejętności stosowania różnych wariantów języka graficznego, który przynależy perswazji, informacji, orientacji, celom oświatowym i artystycznym.

Studenci w trakcie postępującej edukacji kreują wartości artystyczne, społeczne i kulturowe przekazu graficznego, dzięki czemu odnajdują się na rynku wydawnictw książkowych, prasowych, reklamy oraz w instytucjach kultury.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Grafika możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Grafikę we Wrocławiu możesz studiować zarówno w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia (pierwszy i drugi stopień), jak i w trakcie jednolitych studiów magisterskich.

Typ studiów związany jest ściśle z ich trybem. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia jednolite trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów, i kończą się tytułem magistra.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia we Wrocławiu na kierunku grafika są idealne dla osób kreatywnych. Realizowane zajęcia umożliwiają zdobycie wymaganych kompetencji projektowych, komunikacyjnych i społecznych, które umożliwiają tworzenie designu i grafiki nie tylko na poziomie artystycznym, ale i funkcjonalnym.

Studenci zapoznają się z programem intermedialnym i fotograficznym, a także sprawnie posługują się tradycyjnymi i najnowszymi elektronicznymi środkami przekazu graficznego.

Uczęszczają na zajęcia z historii, designu, a także wypracowują perspektywę postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, dla którego ważne jest zrozumienie problemu, ale i jego kreatywne rozwiązanie.

Interdyscyplinarnie konstruowany program studiów przewiduje takie przedmioty jak na przykład: historia i teoria projektowania, grafika warsztatowa, rysunek kreatywny, druk cyfrowy, projektowanie znaku, publikacja elektroniczna. Studenci uczęszczają także na zajęcia z malarstwa i fotografii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Grafika trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRAFIKA WE WROCŁAWIU?

Absolwenci grafiki mają przed sobą wiele możliwości zatrudnienia. Przede wszystkim stanowiska, które będą obejmować, wiążą się z projektowaniem i prototypowaniem produktów, a także z usługami w zakresie wizerunku organizacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku grafika:

 • instytucje kultury
 • wydawnictwa
 • drukarnie
 • agencje graficzne
 • firmy sektora IT
 • klasyczne i nowe media
 • studia i agencje reklamowe

Możesz być zatrudniony/a także w studiach projektowych, działach planowania strategicznego i działach kreacji, pracowniach projektowych i typograficznych.

Absolwenci obejmują stanowiska projektantów w wydawnictwach, projektantów w artystycznych studiach projektowych i agencjach reklamowych, projektantów w instytucjach kulturalno-artystycznych, takich jak galerie i teatry.

Komentarze (0)