Logistyka

Logistyka

28.03.2024

Logistyka – Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w PM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Logistyka główne przedmioty:

 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • towaroznawstwo
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • rysunek techniczny
 • środki transportu
 • metrologia
 • procesy produkcyjne
 • towaroznawstwo
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka produkcji
 • projektowanie procesów
 • infrastruktura logistyczna

 

Logistyka obejmuje cały proces łańcucha dostaw i jej zadaniem jest planowanie i kontrolowanie skutecznego i efektywnego przepływu towarów, usług i informacji powiązanych z towarem, w całej produkcji, dystrybucji i wszystkich etapach ich dostarczania, od początkowych dostawców komponentów do końcowych odbiorców produktów. Co oczywiste, funkcjonuje ona również na morzu i zawiera w sobie zagadnienia przemysłu i transportu morskiego, technologii informacji logistycznej, obsługi statków i portów, przeładunki, czy ochronę środowiska morskiego. Na tych, którzy chcieliby wypłynąć na szerokie wody edukacji w tym zakresie czeka kierunek Logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także nabycie umiejętności menedżerskich. Studenci zagłębiają się w zasady projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Poprzez realizowane ścieżki dydaktyczne studenci rozwijają różnorodne umiejętności. Wśród nich wyróżnić można: organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności, zarządzanie kosztami i kapitałem, projektowanie baz danych, administrowanie systemami informatycznymi, zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw. Program nauczania kierunku Logistyka składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: inżynieria systemów i analiza systemowa, metrologia, procesy produkcyjne, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, ekonomika transportu, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, usługi portowe, nowoczesne terminale kontenerowe, bazy i hurtowanie danych, optymalizacja procesów logistycznych, prawo transportowe, telematyka w logistyce, polityka transportowa, transport i spedycja w handlu międzynarodowym.

Logistyk to zawód, który cieszy się sporą popularnością i powodzeniem na rynku. Sektor rozwija się, otwiera nowe możliwości, jak również stawia nowe wymagania przed tymi, którzy chcieliby zostać jego istotną częścią. Logistyka wydaje się dziedziną uniwersalną, szeroką, gdyż korzystamy z niej każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Absolwenci tego kierunku kształcenia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, firmach przeładunkowych, turystyce wodnej, portach morskich.

Studia w Szczecinie to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Logistykę, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę, na dodatek w szerszym jej rozumieniu.

 

Jakie ma Politechnika Morska w Szczecinie opinie?

Wiktor, student Logistyki mówi:

„Studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie to coś więcej niż nauka i zaliczanie egzaminów. To początek pewnej drogi życiowej. Formowanie pewnego stylu życia. Jeśli ktoś nie chce nudzić się na studiach, to powinien wybrać tę uczelnię.”

 

Gdzie studiować logistykę na Politechnice Morskiej

Studia na kierunku logistyka prowadzone są przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej zlokalizowany przy ul. H. Pobożnego 11 w Szczecinie.

Kontakt:

tel. (91) 48 09 632

https://wiet.pm.szczecin.pl/pl/

 

Logistyka Politechnika Morska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 192
 • studia niestacjonarne I stopnia: 64
 • studia stacjonarne II stopnia: 64
 • studia niestacjonarne II stopnia: 32

 

Logistyka Politechnika Morska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Szczecin

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Politechnice Morskiej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • nowoczesnego transportu ładunków,
 • technicznej infrastruktury transportowej,
 • doboru personelu,
 • organizacji przewozów towarowych i pasażerskich,
 • normalizacji i zarządzania jakością,
 • projektowania procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Politechnice Morskiej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • firmach przeładunkowych,
 • turystyce wodnej,
 • portach morskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

matematyka, język polski, język obcy nowożytny, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)