Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ustrój samorządu terytorialnego
 • prawo finansowe samorządu terytorialnego
 • gospodarka komunalna
 • akty prawa miejscowego
 • nadzór i kontrola w administracji publicznej
 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • podstawy prawa podatkowego

 

Można śmiało założyć, że administracja istnieje od zarania cywilizacji i wraz z nią zmieniała się i modyfikowała, aż przybrała współczesny obraz. Pomimo tego, że każdy z nas posiada jakąś własną jej definicję i potrafi wyobrazić sobie jakie zagadnienia skupia w swoich ramach, to i tak opisów jej funkcjonowania jest bardzo wiele, na dodatek różniących się od siebie dość znacznie. Niezależnie od tego ile jest definicji, określeń i jaka jest jej dokładna historia, Administracja jako kierunek studiów cieszy się sporą popularnością. Kierunki studiów w Warszawie to bardzo duża przestrzeń edukacyjna, lecz nie sposób nie odnaleźć omawianej przez nas dyscypliny. Gdzie studiować Administrację w stolicy? W Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu administracji, prawa, ekonomii i zarządzania oraz nabycie umiejętności wykorzystywać jej w konkretnych obszarach pracy zawodowej. Studenci uczą się dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie stosować je w ramach wszystkich form działania administracji, prowadzić postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji oraz poprawnie formułować i sporządzać decyzje administracyjne, jak również interpretować i analizować teksty prawne oraz przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: ustrój samorządu terytorialnego, prawo finansowe samorządu terytorialnego, gospodarka komunalna, akty prawa miejscowego, nadzór i kontrola w administracji publicznej, administracja bezpieczeństwa publicznego, podstawy prawa podatkowego, podatki pośrednie w działalności gospodarczej, informacja publiczna, prawo ochrony danych osobowych Unii Europejskiej, administracja ochrony danych osobowych, rynek zamówień publicznych, umowy i środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, kontrola zamówień publicznych.

Administracja oznacza zawiadywanie i zarządzanie, a także zespół czymś kierujący. Jak wspomnieliśmy wcześniej, obszar z nią związany może posiadać wiele definicji i określeń, prawdopodobnie tyle, ile specjalności oferuje studentom ten kierunek. W ich ramach studenci poznają zasady organizacji pracy urzędów organów samorządu terytorialnego, kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej, zadania organów administracji skarbowej, jak również prawne uregulowania dotyczące zakresu ochrony danych osobowych. Z niemałym bagażem wiedzy i umiejętności absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach, zakładach i spółkach komunalnych, administracji sądowej, urzędach terenowych organów administracji rządowej, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, publicznych instytucjach kultury.

Jak już wspomnieliśmy, odnalezienie Administracji na liście dostępnych kierunków kształcenia nie stanowi najmniejszego problemu. Ale wybór odpowiedniej uczelni może nie być już taki prosty.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Matylda, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie to uczelnia dla ludzi ambitnych, którzy naprawdę chcą się uczyć i postawić pierwszy poważny krok w stronę kariery zawodowej. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • zasad organizacji pracy urzędów organów samorządu terytorialnego,
 • konstruowania i realizowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji,
 • zasad gromadzenia i przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych,
 • podstaw prawnych systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej,
 • legislacji administracyjnej,
 • podatków, opłat i innych danin publicznych oraz postępowania podatkowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gmin,
 • urzędach marszałkowskich,
 • starostwach,
 • zakładach i spółkach komunalnych,
 • administracji sądowej,
 • urzędach terenowych organów administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • publicznych instytucjach kultury.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)