Administracja

Administracja

Administracja

09.06.2022

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2022

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w WSB WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4750 zł

studia niestacjonarne: od 4750 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Administracja opracowany jest w taki sposób, aby przygotować do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Co ważne, program przygotowany we współpracy z urzędami i instytucjami administracji publicznej daje gwarancję na pozyskanie wiedzy praktycznej, czyli takiej, na którą rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na współczesnym rynku. W toku studiów studenci poznają zasady funkcjonowania różnych urzędów i instytucji administracji publicznej, uczą się jak interpretować i analizować teksty prawne, a także przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne. Oprócz tego, rozwijają umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, pracy, urzędniczego, gospodarczego i karnego.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja posiadają wiedzę i umiejętności, dzięki którym sprawnie poruszają się po zagadnieniach prawa w biznesie i administracji, zarządzania kryzysowego w administracji oraz funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów samorządowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ustrój samorządu terytorialnego
 • prawo finansowe samorządu terytorialnego
 • gospodarka komunalna
 • akty prawa miejscowego
 • nadzór i kontrola w administracji publicznej
 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • podstawy prawa podatkowego

 

Można śmiało założyć, że administracja istnieje od zarania cywilizacji i wraz z nią zmieniała się i modyfikowała, aż przybrała współczesny obraz. Pomimo tego, że każdy z nas posiada jakąś własną jej definicję i potrafi wyobrazić sobie jakie zagadnienia skupia w swoich ramach, to i tak opisów jej funkcjonowania jest bardzo wiele, na dodatek różniących się od siebie dość znacznie. Niezależnie od tego ile jest definicji, określeń i jaka jest jej dokładna historia, Administracja jako kierunek studiów cieszy się sporą popularnością. Kierunki studiów w Warszawie to bardzo duża przestrzeń edukacyjna, lecz nie sposób nie odnaleźć omawianej przez nas dyscypliny. Gdzie studiować Administrację w stolicy? W Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu administracji, prawa, ekonomii i zarządzania oraz nabycie umiejętności wykorzystywać jej w konkretnych obszarach pracy zawodowej. Studenci uczą się dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie stosować je w ramach wszystkich form działania administracji, prowadzić postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji oraz poprawnie formułować i sporządzać decyzje administracyjne, jak również interpretować i analizować teksty prawne oraz przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: ustrój samorządu terytorialnego, prawo finansowe samorządu terytorialnego, gospodarka komunalna, akty prawa miejscowego, nadzór i kontrola w administracji publicznej, administracja bezpieczeństwa publicznego, podstawy prawa podatkowego, podatki pośrednie w działalności gospodarczej, informacja publiczna, prawo ochrony danych osobowych Unii Europejskiej, administracja ochrony danych osobowych, rynek zamówień publicznych, umowy i środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, kontrola zamówień publicznych.

Administracja oznacza zawiadywanie i zarządzanie, a także zespół czymś kierujący. Jak wspomnieliśmy wcześniej, obszar z nią związany może posiadać wiele definicji i określeń, prawdopodobnie tyle, ile specjalności oferuje studentom ten kierunek. W ich ramach studenci poznają zasady organizacji pracy urzędów organów samorządu terytorialnego, kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej, zadania organów administracji skarbowej, jak również prawne uregulowania dotyczące zakresu ochrony danych osobowych. Z niemałym bagażem wiedzy i umiejętności absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, starostwach, zakładach i spółkach komunalnych, administracji sądowej, urzędach terenowych organów administracji rządowej, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, publicznych instytucjach kultury.

Jak już wspomnieliśmy, odnalezienie Administracji na liście dostępnych kierunków kształcenia nie stanowi najmniejszego problemu. Ale wybór odpowiedniej uczelni może nie być już taki prosty.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Matylda, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie to uczelnia dla ludzi ambitnych, którzy naprawdę chcą się uczyć i postawić pierwszy poważny krok w stronę kariery zawodowej. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • zasad organizacji pracy urzędów organów samorządu terytorialnego,
 • konstruowania i realizowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji,
 • zasad gromadzenia i przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych,
 • podstaw prawnych systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej,
 • legislacji administracyjnej,
 • podatków, opłat i innych danin publicznych oraz postępowania podatkowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gmin,
 • urzędach marszałkowskich,
 • starostwach,
 • zakładach i spółkach komunalnych,
 • administracji sądowej,
 • urzędach terenowych organów administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • publicznych instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)