Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • podstawy psychologii
  • metodologia badań pedagogicznych
  • dydaktyka ogólna
  • socjologia edukacji z elementami socjologii ogólnej
  • podstawy biologicznego funkcjonowania człowieka

 

Pedagogika, ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się wychowaniem, ale nie oznacza to, że dziedzina ta kieruje swoje nauki wyłącznie w stronę dzieci i młodzieży. Zmieniający świat sprawia, że opieki pedagogicznej potrzebują dorośli, na dodatek coraz częściej, a ta opieka bywa związana z takimi zagadnieniami jak bezrobocie, czy uzależnienia. Nie będzie żadnym ryzykiem stwierdzenie, że Pedagogika to jedna z najważniejszych dyscyplin. Pomoc, wsparcie, opieka – nigdy nie wiadomo, kiedy działalność związana z tymi słowami będzie komuś potrzebna. Mówiąc o pedagogice jako kierunku kształcenia należy wspomnieć, że jest ona jednym z najpopularniejszych i coraz więcej młodych ludzi pragnie ją poznać. A gdzie? W Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zakłada pozyskanie praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłym zawodzie. Studenci uczą się diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy, projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, planować i realizować działania profilaktyczne, wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy psychologii, metodologia badań pedagogicznych, dydaktyka ogólna, socjologia edukacji z elementami socjologii ogólnej, podstawy biologicznego funkcjonowania człowieka, podstawy komunikacji społecznej, psychologia społeczna, diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika porównawcza, zarządzanie projektami edukacyjnymi i społecznymi, psychologia rozwoju człowieka, pedeutologia i etyka zawodu pedagoga, gerontologia społeczna, psychospołeczne aspekty doradztwa zawodowego i personalnego, metodyka działań aktywizujących społeczność lokalną w sytuacji kryzysu, diagnozowanie zjawisk patologii w miejscu pracy, psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych, organizacja warsztatu pracy nauczyciela.

Pedagogika to dziedzina zbudowana z wielu elementów, co potwierdza bogaty wybór dostępnych specjalności. Dzięki nim studenci poznają prawidłowości rozwoju ludzi dorosłych, zasady skutecznej interwencji kryzysowej, techniki indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno- zawodowego, metody efektywnego nauczania i uczenia się. Z szerokim zakresem umiejętności, absolwenci Pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu znajdą zatrudnienie w placówkach edukacyjno- szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy, zespołach kuratorskiej służby sądowej, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, firmach doradczych i konsultingowych, zakładach pracy, powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Studia w Toruniu dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w mieście nad Wisłą każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Kamila, studentka Pedagogiki mówi:

„Zawsze chciałam studiować Pedagogikę, ponieważ zależało mi na tym, aby w życiu zawodowym wykorzystać swoją otwartość, sympatię do ludzi i całkiem dużą empatię. Wraz z umiejętnościami, jakie rozwijam na studiach mogę zbudować swój profil zawodowy. A dlaczego studiuję akurat w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu? Ponieważ oferuje wiele ciekawych specjalności i interesujące zajęcia, dzięki którym można zdobyć wysokie kwalifikacje.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)