Pedagogika - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Pedagogika

Odkryj kierunek Pedagogika w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Pedagogika studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Pedagogika w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 13 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na pedagogice w Toruniu w 2023 r. zaczynają się od 4350 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku pedagogika w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Pedagogika Toruń - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który zawiera elementy nauk społecznych, socjologicznych a nawet biologicznych. Studenci tego kierunku uczą się działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz zdobywają umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studia mają charakter teoretyczny, ale zawierają liczne warsztaty, które pozwolą na rozwinięcie zdolności prowadzenia negocjacji, czy rozwiązywania sporów.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak pedagog szkolny, animator kultury, czy doradca zawodowy. Absolwenci pedagogiki mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku. Specjaliści nauk pedagogicznych poszukiwani są w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wychowawczych oraz urzędach pracy.

 

Uczelnie

W Toruniu pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejAkademii Jagiellońskiej w Toruniu, Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.
 
Specjalności
Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Toruniu: edukacja na odległośćpedagog szkolny z doradztwem zawodowympedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, pedagogika penitencjarna z readaptacją społecznąpedagogika resocjalizacyjna... specjalności na pedagogice w Toruniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok wynosi około 4350 zł.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski

 

Studia pedagogiczne w Toruniu uchodzą za jedne z najbardziej popularnych nauk humanistyczno-społecznych. Chętnych na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka czy język obcy nowożytny, kandydaci powinni zdawać przedmiot dodatkowy. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, filozofię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, historię, informatykę, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak pedagogika możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć spotkania weekendowe. Pamiętaj o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Pedagogika to niezwykle istotna nauka społeczna, która skupia się na rozwoju człowieka od najmłodszych lat jego egzystencji. Pedagodzy towarzyszą najmłodszym, dorosłym i starszym ludziom i pomagają im funkcjonować poprawnie w życiu społecznym, przekazując niezbędną wiedzę i umiejętności, które wpłyną na poziom ich życia.

Idealni kandydaci na studia w zakresie pedagogiki w Toruniu muszą cechować się cierpliwością i odpornością na stres. To od Was będzie zależeć to, w jaki sposób Wasi wychowankowie będą odnosić się do ludzi i współczesnego im świata. Dobrze, jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się nauki społeczne i humanistyczne, a także po prostu człowiek i jego psychika. Na zawodzie pedagoga ciąży ogromna odpowiedzialność, a każdy kandydat na tego typu studia musi zdawać sobie sprawę z ciężkiej pracy, jaka go czeka w odniesieniu do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia pedagogiczne w Toruniu możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, jak i w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie pragną zapewnić najwyższą jakość kształcenia, które doprowadzi do korzystnego rozwoju kariery zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Kierunek pedagogika w Toruniu zapewnia swoim absolwentom bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Studenci są przygotowywani do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami. Wpływa to także na różnorodne miejsca zatrudnienia. Absolwenci podejmują pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy w centrach kultury.

Studenci są przygotowywani do pracy w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach doradczych, w firmach szkoleniowych, w administracji oświatowej, w zakładach karnych, w firmach szkoleniowych, w działach HR, w domach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych, fundacjach, w klubach seniora, w placówkach opiekuńczych, w hospicjach i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • wprowadzenie do filozofii,
 • wprowadzenie do edukacji dorosłych,
 • teoria wychowania,
 • metodologia badań społecznych,
 • pedagogika społeczna,
 • podstawy prawa dla pedagogów,
 • kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii,
 • kurator sądowy, rodzinny i dla dorosłych,
 • instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • zadania pedagoga szkolnego – podstawy prawnoorganizacyjne,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
 • kształtowanie mowy i rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka
 • i wiele innych.

 

Studenci mają także możliwość wyboru specjalności, w której zakresie chcą się kształcić. Warto rozważyć na przykład pedagogikę sądowniczo-penitencjarną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, komunikację społeczną i media, pedagogikę szkolną z socjoterapią czy resocjalizację z profilaktyką społeczną. Oferty specjalizacyjne możesz śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu. Pamiętaj, że propozycje specjalności są zmienne i zależą od zainteresowań studentów. 

Absolwenci zapoznają się z zagadnieniami odnoszącymi się do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjologii, psychologii, psychologii rozwoju dziecka. Zdobywają niezbędne umiejętności diagnozowania potrzeb i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także podejmują kwestie związane z planowaniem i metodyką organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i najniższych klasach podstawowych.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Studia na kierunku Pedagogika w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Toruniu kierunek pedagogika oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia tego typu możesz odbywać zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, to jest sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Dają one możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej tuż po ukończeniu tego etapu, a także pozwalają na kontynuację studiów na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Poszerzają wiedzę zdobytą na etapie licencjatu i wzbogacają edukację absolwentów studiów licencjackich o dodatkowe umiejętności. Studia magisterskie może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub kierunków pokrewnych.

Pedagogika w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku pedagogika w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak pedagogika zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy. Absolwenci mogą pracować zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą, osobami dorosłymi lub z ludźmi w wieku starczym. Absolwentów pedagogiki chętnie zatrudnia się w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z młodzieżą absolwenci mogą pracować w szkołach, ośrodkach resocjalizacyjnych, centrach kultury czy w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Wielu studentów decyduje się na pracę z dorosłymi, dlatego wybierają zatrudnienie w urzędach pracy, ośrodkach doradczych, w szkołach dla dorosłych, w firmach szkoleniowych, działach HR, w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, w domach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych, w administracji oświatowej, w fundacjach lub w stowarzyszeniach pozarządowych. Ostatecznie absolwenci mogą także zajmować się seniorami w klubach seniora, hospicjach czy placówkach opiekuńczych.

Studia pedagogiczne w Toruniu przygotowują absolwentów do pracy w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w służbie zdrowia, w systemie pomocy społecznej, w wymiarze sprawiedliwości, w poradniach specjalistycznych, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej. Studenci przygotowują się do pracy w ramach edukacji elementarnej, edukacji medialnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej, animacji kultury, logopedii, resocjalizacji czy profilaktyki niedostosowania społecznego. Stają się asystentami rodzinnymi, nauczycielami klas początkowych w szkołach podstawowych, doradcami, wychowawcami w placówkach opiekuńczych, opiekunami w żłobkach i tym podobne. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, dlatego warto rozważyć studiowanie pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu, Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok wynosi około 4350 zł.

 

Kierunek pedagogika - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Pedagogika studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Pedagogika studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu
 
Pedagogika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu
 
Pedagogika studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Toruniu
 

Uczelnie w Toruniu - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Toruniu?

Studia pedagogiczne to bardzo interesujący wybór kariery zawodowej, który rozważa wiele kandydatów na studia z zakresu humanistyki i zajęć społecznych. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy pragniesz brać udział w rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odznaczasz się dużą empatią?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów bardzo wielu. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy. Do wyboru masz filozofię, historię, historię sztuki, historię muzyki, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę lub matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na lisach przejętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej czy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Toruniu

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku pedagogika cieszą się niegasnącą popularnością.

Magdalena, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Pedagodzy są niezwykle ważni na każdym etapie życia człowieka. Odpowiednie podejście dydaktyczne zasługuje na zaufanie ze strony podopiecznych. Pragnę brać udział w życiu człowieka od jego najmłodszych lat, dlatego zdecydowałam się na studiowanie pedagogiki. Polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Toruń studia i stopnia

Pedagogika Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Toruń studia stacjonarne

Pedagogika Toruń studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (1)

Adrianna odpowiedz

Ja akurat wybrałam pedagogikę online na WSKZ ze względu na prace. Zmiany mam różne, czasem nawet w weekendy i naprawdę ciężko byłoby mi to z dojazdami na uczelnie połączyć. Dodatkowo zawsze na lekcjach czułam presję i stresowałam się upływającym czasem. Na studiach online mam tyle czasu ile potrzebuję i mogę się spokojnie uczyć w domowym zaciszu.

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia