Pedagogika - Toruń

Pedagogika - Toruń

Pedagogika - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Pedagogika

Odkryj kierunek Pedagogika w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Toruń| woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Pedagogika to niezwykle istotna nauka społeczna, która skupia się na rozwoju człowieka od najmłodszych lat jego egzystencji. Pedagodzy towarzyszą najmłodszym, dorosłym i starszym ludziom i pomagają im funkcjonować poprawnie w życiu społecznym, przekazując niezbędną wiedzę i umiejętności, które wpłyną na poziom ich życia.

Idealni kandydaci na studia w zakresie pedagogiki w Toruniu muszą cechować się cierpliwością i odpornością na stres. To od Was będzie zależeć to, w jaki sposób Wasi wychowankowie będą odnosić się do ludzi i współczesnego im świata. Dobrze, jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się nauki społeczne i humanistyczne, a także po prostu człowiek i jego psychika. Na zawodzie pedagoga ciąży ogromna odpowiedzialność, a każdy kandydat na tego typu studia musi zdawać sobie sprawę z ciężkiej pracy, jaka go czeka w odniesieniu do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia pedagogiczne w Toruniu możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, jak i w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie pragną zapewnić najwyższą jakość kształcenia, które doprowadzi do korzystnego rozwoju kariery zawodowej.

Program studiów opiera się na przedmiotach humanistyczno-społecznych. W siatce zająć znajdziesz na przykład: pedagogikę społeczną, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, etykę dla pedagogów, wprowadzenie do filozofii, wprowadzenie do socjologii, historię wychowania, metodologię badań społecznych, podstawy prawa dla pedagogów, pedeutologię, media w edukacji, teorię i praktykę wsparcia społecznego, ukryty program szkoły, poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze, edukację matematyczną, zarządzanie w edukacji dorosłych i wiele innych. Realizacja wielu przedmiotów zależy od specjalności, którą wybierzesz.

 

Praca po studiach

Kierunek pedagogika w Toruniu zapewnia swoim absolwentom bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Studenci są przygotowywani do pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami. Wpływa to także na różnorodne miejsca zatrudnienia. Abiturienci podejmują pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy w centrach kultury.

Studenci są przygotowywani do pracy w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach doradczych, w firmach szkoleniowych, w administracji oświatowej, w zakładach karnych, w firmach szkoleniowych, w działach HR, w domach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych, fundacjach, w klubach seniora, w placówkach opiekuńczych, w hospicjach i tym podobne.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Toruniu?

Studia pedagogiczne w Toruniu uchodzą za jedne z najbardziej popularnych nauk humanistyczno-społecznych. Chętnych na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka czy język obcy nowożytny, kandydaci powinni zdawać przedmiot dodatkowy. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, filozofię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, historię, informatykę, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.03.2020
do 16.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W TORUNIU

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W TORUNIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak pedagogika możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć spotkania weekendowe. Pamiętaj o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • wprowadzenie do filozofii,
 • wprowadzenie do edukacji dorosłych,
 • teoria wychowania,
 • metodologia badań społecznych,
 • pedagogika społeczna,
 • podstawy prawa dla pedagogów,
 • kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii,
 • kurator sądowy, rodzinny i dla dorosłych,
 • instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • zadania pedagoga szkolnego – podstawy prawnoorganizacyjne,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
 • kształtowanie mowy i rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka
 • i wiele innych.

 

Studenci mają także możliwość wyboru specjalności, w której zakresie chcą się kształcić. Warto rozważyć na przykład pedagogikę sądowniczo-penitencjarną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, komunikację społeczną i media, pedagogikę szkolną z socjoterapią czy resocjalizację z profilaktyką społeczną. Oferty specjalizacyjne możesz śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu. Pamiętaj, że propozycje specjalności są zmienne i zależą od zainteresowań studentów. 

Absolwenci zapoznają się z zagadnieniami odnoszącymi się do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjologii, psychologii, psychologii rozwoju dziecka. Zdobywają niezbędne umiejętności diagnozowania potrzeb i wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także podejmują kwestie związane z planowaniem i metodyką organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i najniższych klasach podstawowych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu kierunek pedagogika oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia tego typu możesz odbywać zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, to jest sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Dają one możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej tuż po ukończeniu tego etapu, a także pozwalają na kontynuację studiów na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kończą się egzaminem magisterskim. Poszerzają wiedzę zdobytą na etapie licencjatu i wzbogacają edukację abiturientów studiów licencjackich o dodatkowe umiejętności. Studia magisterskie może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub kierunków pokrewnych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Toruniu?

Studia pedagogiczne to bardzo interesujący wybór kariery zawodowej, który rozważa wiele kandydatów na studia z zakresu humanistyki i zajęć społecznych. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy pragniesz brać udział w rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odznaczasz się dużą empatią?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów bardzo wielu. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy. Do wyboru masz filozofię, historię, historię sztuki, historię muzyki, wiedzę o społeczeństwie, geografię, biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę lub matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na lisach przejętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej czy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku pedagogika w Toruniu?

Jaka praca po kierunku pedagogika w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak pedagogika zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy. Absolwenci mogą pracować zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą, osobami dorosłymi lub z ludźmi w wieku starczym. Abiturientów pedagogiki chętnie zatrudnia się w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z młodzieżą absolwenci mogą pracować w szkołach, ośrodkach resocjalizacyjnych, centrach kultury czy w zakładach opiekuńczo-wychowawczych. Wielu studentów decyduje się na pracę z dorosłymi, dlatego wybierają zatrudnienie w urzędach pracy, ośrodkach doradczych, w szkołach dla dorosłych, w firmach szkoleniowych, działach HR, w zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych, w domach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych, w administracji oświatowej, w fundacjach lub w stowarzyszeniach pozarządowych. Ostatecznie abiturienci mogą także zajmować się seniorami w klubach seniora, hospicjach czy placówkach opiekuńczych.

Studia pedagogiczne w Toruniu przygotowują absolwentów do pracy w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w służbie zdrowia, w systemie pomocy społecznej, w wymiarze sprawiedliwości, w poradniach specjalistycznych, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej. Studenci przygotowują się do pracy w ramach edukacji elementarnej, edukacji medialnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej, animacji kultury, logopedii, resocjalizacji czy profilaktyki niedostosowania społecznego. Stają się asystentami rodzinnymi, nauczycielami klas początkowych w szkołach podstawowych, doradcami, wychowawcami w placówkach opiekuńczych, opiekunami w żłobkach i tym podobne. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, dlatego warto rozważyć studiowanie pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku pedagogika cieszą się niegasnącą popularnością.

Magdalena, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Pedagodzy są niezwykle ważni na każdym etapie życia człowieka. Odpowiednie podejście dydaktyczne zasługuje na zaufanie ze strony podopiecznych. Pragnę brać udział w życiu człowieka od jego najmłodszych lat, dlatego zdecydowałam się na studiowanie pedagogiki. Polecam!

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)