Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2021

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne
  • turystyka aktywna
  • kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
  • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim
  • zarządzanie zakładem gastronomicznym

 

Turystyka i rekreacja to dyscyplina, która nigdy nie wyjdzie z mody i taką tendencję można wyłącznie popierać. Jest to dziedzina, która skupia w sobie coraz więcej gałęzi, a obszar jej funkcjonowania sukcesywnie się powiększa. Między innymi dlatego zaczyna interesować coraz więcej młodych ludzi, którzy stają przed wyborem drogi swojej edukacji. Podróże, sport, zdrowie – istotą kierunku jest przekucie pasji w ciekawe zawody, przed którymi otwierają się szerokie perspektywy. Tym kierunkiem jest Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Nauka stanowi przygotowanie do podejmowania działalności w zakresie szeroko pojętej turystyki i rekreacji, a fundamentem kwalifikacji są umiejętności organizowania pracy oraz realizowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingu społecznościowego do promowania produktów turystycznych. W toku studiów studenci odbywają praktyki w znanych hotelach, restauracjach oraz firmach gastronomicznych i turystycznych w Polsce i za granicą , a także otrzymują możliwość ukończenia dodatkowych kursów, między innymi, z zakresu systemów informatycznych w hotelarstwie, pilota wycieczek i animatora czasu wolnego, instruktora rekreacji i wielu innych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne, turystyka aktywna, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim, zarządzanie zakładem gastronomicznym, organizacja imprez masowych, historia i teoria sportu, odnowa biologiczna i masaż, anatomia człowieka i fizjologia wysiłku, podstawy marketingu i budowania marki osobistej, teoria i podstawy treningu zdrowotnego, edukacja zdrowotna, organizacja destynacji turystycznych, kapitał ludzki w turystyce, komercyjne rynki turystyki międzynarodowej, techniki sprzedaży i obsługi klienta w turystyce, metodyka i systematyka ćwiczeń fizycznych.

Rozwój turystyki, jak również niesłabnąca jej popularność nakłada obowiązek poszerzania zakresu umiejętności wśród osób, które chciałyby funkcjonować w tej przestrzeni. Na tej podstawie omawiany przez nas kierunek posiada wiele specjalności, a studenci mogą pozyskiwać różnorodne kwalifikacje. Uczą się zarządzać obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi, przygotowywać oferty zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia i dietetyki, kierować instytucjami sportowymi, planować i organizować imprezy sportowe, identyfikować potrzeby człowieka w zakresie odnowy biologicznej, planować i realizować procesy restytucji i regeneracji organizmu człowieka, czy też prowadzić profesjonalną edukację żywieniową. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu znajdą zatrudnienie w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, hotelach, pensjonatach, gabinetach odnowy biologicznej, biurach podróży, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach medycyny estetycznej, zagranicznych podmiotach gospodarczych, ośrodkach wypoczynkowych.

Toruń staje się coraz ciekawszych obiektem zainteresowań w gronie kandydatów na studia. Można śmiało założyć, że z racji architektury miasta i jego klimatu studiowanie takiego kierunku jak Turystyka i rekreacja może być interesującą przygodą. Ale w której uczelni przeżyć tę przygodę?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu opinie?

Dagna, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Zawsze interesowały mnie podróży i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Właśnie w tym obszarze chciałam pracować i wykorzystywać swoje pomysły. Wybrałam naukę w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, aby zrealizować swoje plany i marzenia.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia sportowe wybrać

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia sportowe w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kierunki

Jakie są kierunki sportowe w Toruniu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Komentarze (0)