Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • tradycje prawa
 • prawoznawstwo i logika
 • ekonomia
 • nauka o państwie
 • komunikacja społeczna
 • prawo konstytucyjne

 

Wielu osobom pojęcie administracji kojarzy się z ogromną ilością różnorodnych dokumentów, umów, kontraktów, przepisów i regulacji. Naturalnie, są one częścią tego obszaru, ale współczesna administracja to coś znacznie więcej, niż tylko kartkowanie zapisów. Administracja to zawiadywanie i zarządzanie, czyli dziedzinę tę możemy określić mianem dyscypliny, dzięki której funkcjonuje ład i porządek. Chcąc dowiedzieć się o niej więcej, należy wybrać kierunek o nazwie Administracja. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zakłada pozyskanie wiedzy prawno- administracyjnej, a także nabycie umiejętności psychologicznych, przydatnych w działalności wolnorynkowej. Studenci uczą się interpretować i analizować teksty prawne, przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne, prowadzić postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, zarządzać projektami w zespole, czy korzystać z nowoczesnego oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: tradycje prawa, prawoznawstwo i logika, ekonomia, nauka o państwie, komunikacja społeczna, prawo konstytucyjne, finanse i gospodarka, prawo cywilne, prawo administracyjne materialne, administracja rządowa i służba cywilna, postępowanie administracyjne sądowo- administracyjne, zarządzanie ludźmi, administracja samorządowa, psychologia w zarządzaniu, warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa.

Administracja oznacza zawiadywanie i zarządzanie, zatem osoby pełniące obowiązki w tej przestrzeni muszą posiadać wiele umiejętności. W ramach realizowanych specjalności studenci uczą się interpretować i stosować prawo związane z administracją, finansami i rachunkowością, realizować zadania publiczne i podejmować decyzje strategiczne dla środowiska lokalnego i regionalnego, zarządzać majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa, rozpoznawać i proponować rozwiązania w sferze ograniczeń działalności gospodarczej, projektować aktywności społeczne w przestrzeni publicznej i związane z tym inwestycje, zmieniać przestrzeń publiczną dla poprawy jakości życia mieszkańców. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw rozliczeń podatków i ceł, referenci do spraw analiz oświatowych, specjaliści do spraw finansów, menedżerowie do spraw inwestycji publicznych, moderatorzy aktywności społecznych, pracownicy działu administracyjnego, protokolanci sądowi.

Kierunki studiów w Poznaniu to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Administracja także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się sporą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Jagoda, studentka Administracji mówi:

„W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu spotkałam się z nowoczesnym podejściem do kształcenia. Jest ono praktyczne, nastawione ma zdobywanie umiejętności, które są niezbędne we współczesnym świecie, nie tylko tym zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zadań i kompetencji podmiotów administracji gospodarczej,
 • stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
 • zasad realizowania zadań publicznych,
 • tworzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • zarządzania majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa,
 • zarządzania inwestycjami prospołecznymi i efektywnością przedsięwzięć,
 • prawa ochrony zdrowia,
 • procedur ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • funkcjonowania sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej,
 • specjalista ds. rozliczeń podatków i ceł,
 • referent ds. analiz oświatowych,
 • specjalista ds. przygotowywania inwestycji,
 • sekretarz urzędu miasta,
 • moderator aktywności społecznych,
 • menedżer ds. inwestycji publicznych,
 • pracownik Państwowej Inspekcji Pracy,
 • protokolant sądowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Admistracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)