Prawo

Prawo

Prawo – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • język obcy specjalistyczny
 • komunikacja i negocjacje
 • tradycje prawa
 • doktryny polityczno- prawne
 • teoria i filozofia prawa
 • prawo międzynarodowe publiczne

 

Prawo należy do najpopularniejszych kierunków kształcenia, choć zarazem należy do najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Przepisy prawa to zagadnienie stare jak świat i pomimo tego, że wydaje się dość skomplikowane, to człowiek niejednokrotnie pokazywał, że wcale niepozbawione wad i błędów. Dla tych, którzy chcą wejść do świata przepisów i profesjonalnie się nimi posługiwać, czeka kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu zapewnia pozyskanie wiedzy z zakresu wszystkich gałęzi prawa, czyli cywilnego, karnego, gospodarczego czy międzynarodowego. Studenci dowiadują się jak interpretować regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska. Ponadto, uczą się stosować przepisy prawa handlowego i finansowego, w tym postępowania podatkowego, a także prawa pracy, prawa europejskiego oraz międzynarodowego.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: logika, język obcy specjalistyczny, komunikacja i negocjacje, tradycje prawa, doktryny polityczno- prawne, teoria i filozofia prawa, prawo międzynarodowe publiczne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo karne gospodarcze, prawo finansowe, systemy informacji prawnej, prawo własności intelektualnej, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe prywatne, prawo konkurencji i konsumentów, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, przygotowanie do aplikacji, publiczne prawo gospodarcze, prawo europejskie.

W ramach realizowanych specjalności na kierunku Prawo w poznańskiej WSB studenci uczą się stosować przepisy prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów postępowania podatkowego, interpretować regulacje prawne dotyczące ochrony konkurencji i konsumenta, stosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, stosować przepisy prawa i postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego, obsługiwać klientów kancelarii prawnej w zakresie wybranej przez siebie gałęzi prawa. A co po studiach? Dróg zawodowych dla absolwentów Prawa jest całkiem sporo, a studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji. Ponadto, osoby które ukończyły omawiany przez nas kierunek mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści do spraw zamówień publicznych, doradcy podatkowi, specjaliści do spraw pozyskiwania funduszy, specjaliści do spraw ochrony danych, specjaliści do spraw windykacji. Nie zapominajmy o tym, że absolwenci Prawa pracują na to, aby pełnić obowiązki prokuratora, adwokata, notariusza, sędziego, czy radcy prawnego.

Studia w Poznaniu stanowią szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Kierunków jest bardzo wiele, realizowane są one na wysokim poziomie, zatem niejeden kandydat może mieć kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli planujemy podjąć naukę na kierunku Prawo, to warto prześwietlić uczelnię, w której kierunek ten jest realizowany.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Filip, student Prawa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to duży prestiż, ponieważ coraz więcej osób chce kształcić się nowocześnie. Tutaj każdy, niezależnie od wybranego kierunku, ma taką możliwość.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad pozyskiwania funduszy na prowadzenie inwestycji publicznych,
 • prawnych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
 • interpretacji regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz spraw karno- gospodarczych,
 • zasad postępowania podatkowego,
 • interpretacji regulacji prawnych dotyczących organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania,
 • zasad alternatywnego rozstrzygania sporów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • sędzia,
 • prokurator,
 • notariusz,
 • komornik,
 • radca prawny,
 • adwokat,
 • rzecznik patentowy,
 • doradca podatkowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)