Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o organizacji
 • podstawy zarządzania
 • ekonomia
 • matematyka
 • statystyka i elementy badań operacyjnych
 • zachowania organizacyjne
 • marketing

 

Śmiało można powiedzieć, że jakakolwiek działalność bez znajomości zarządzania może być bardzo trudna, albo wręcz niemożliwa. Biznes to przestrzeń, która nieprzerwanie się rozwija i co chwilę wchodzą do niej osoby o nowych pomysłach i świeższym spojrzeniu na dany problem. Biznes jest niczym cel, za którym należy nadążyć. Jeśli staniemy w miejscu, niezwykle ciężko będzie odnieść sukces. Ale czy istniej przepis na sukces? Można go poznać wybierając kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie zakłada przekazanie wieloaspektowej wiedzy i rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do skutecznego i efektywnego działania. Kierunek obejmuje wszystkie z aspektów zarządzania, pokazuje narzędzia menedżerskie, problemy z zarządzaniem zmianą, projektami i ludźmi, a jego celem jest pokazanie zagadnienia z wielu stron, także tych mniej oczywistych. Studenci uczą się podejmować trafne decyzje w organizacji, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe, wdrażać i prowadzić projekty, kreować markę produktu i przedsiębiorstwa, a także rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. W ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami firm, organizacji 3 sektora, instytucji pożytku publicznego oraz znanymi osobami ze świata biznesu.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: nauka o organizacji, podstawy zarządzania, ekonomia, matematyka, statystyka i elementy badań operacyjnych, zachowania organizacyjne, marketing, zarządzanie procesami w organizacji, zmiana i innowacje w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse międzynarodowe, systemy bankowe, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zarządzanie ryzykiem, społeczna odpowiedzialność biznesu, restrukturyzacja i zarządzanie zmianą.

Jak widzimy po realizowanych specjalnościach oraz przedmiotach zawartych w harmonogramie, Zarzadzanie to bardzo szeroka przestrzeń działań. Na tej podstawie studenci wybierający omawiany przez nas kierunek uczą się opracowywać strategię zarządzania i rozwoju firmy, wdrażać zmiany w organizacjach, zarządzać personelem, tworzyć zespół projektowy, rozpoznawać i niwelować ryzyko, komunikować i rozwiązywać konflikty. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie znajdą zatrudnienie w roli menedżerów kluczowych klientów, konsultantów biznesowych, menedżerów projektów, dyrektorów strategicznych, koordynatorów projektów logistycznych, analityków rynku nieruchomości, specjalistów do spraw rekrutacji.

Szczecin to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie opinie?

Ania, studentka Zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie to zdecydowana czołówka jeśli chodzi o nauczanie biznesowe. Dlatego jeśli chcesz zostać specjalistą i aktywnie działać w tym sektorze, wybierz tę właśnie uczelnię, która nauczy cię wszystkiego, co potrzebne aby prawidłowo i efektywnie funkcjonować w biznesie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik i metod rekrutacji pracowników,
 • analizowania zagrożeń zawodowych,
 • tworzenia zespołów projektowych,
 • prowadzenia skutecznych negocjacji,
 • wdrażania systemów zarządzania jakością,
 • metod zarządzania personelem,
 • marketingu internetowego i mediów,
 • zarządzania inwestycjami komunalnymi na terenach chronionych,
 • regulacji prawnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej,
 • budowy, oceny i kontroli procesów logistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 • menedżer projektu,
 • dyrektor strategiczny,
 • doradca ds. zarządzania przedsiębiorstwem,
 • specjalista ds. wizerunku firmy,
 • przedstawiciel handlowy,
 • koordynator projektów logistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)