Resocjalizacja

Resocjalizacja

Resocjalizacja

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Resocjalizacja – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Resocjalizacja, na dobre przyjęła się na przełomie XIX i XX wieku i jasno zakładała, że przestępstwa wynikają z określonych przyczyn biologicznych oraz społecznych. Zaczęto rozumieć, że poprzez oddziaływanie na jednostkę, z odwołaniem się do obowiązującego prawa można wpłynąć na zmianę jej postawy wobec przestępstwa lub jej predyspozycje do innych działań niezgodnych z prawem. Resocjalizacja to, ogólnie rzecz ujmując, zabiegi i działania wychowawcze oraz terapeutyczne, mające na celu przywrócenie jednostkom niedostosowanym społecznie prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem. Polega na przyswojeniu jednostce społecznie aprobowanych sposobów realizacji własnych potrzeb, przyjętych w danej społeczności norm i standardów postępowania, ukształtowaniu w niej zdolności do podejmowania i pełnienia właściwych ról społecznych. Chcąc prawidłowo pomagać, należy uzyskać specjalistyczną wiedzę oraz określone umiejętności. To wszystko zapewni kierunek Resocjalizacja, który można odnaleźć w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Tam prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to dziedzina, gwarantująca ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne nastawione przede wszystkim na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych.

Kształcenie podzielone jest na moduły, z których wyszczególnić można: pedagogikę ogólną i społeczną, wiedzę o społeczeństwie i problemach społecznych, wiedzę o systemie prawno- społecznym, wiedzę z zakresu diagnostyki resocjalizacyjnej, czy też argumentację. Studenci poznają zasady funkcjonowania instytucji państwowych, metody pracy z osobami wykluczonymi i pozostającymi w konflikcie z prawem, jak również rozwijają umiejętności niezbędne do wykonywania różnych zawodów, na przykład kuratora sądowego, socjoterapeuty, czy też wychowawcy w zakładzie karnym.

Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to kierunek rozbudowany, ponieważ przestrzeń zawodowa związana z kierunkowym wykształceniem jest dość szeroka. Absolwenci omawianego przez nas kierunku mogą pracować w policji, zakładach karnych, zakładach poprawczych, placówkach społecznych, straży więziennej, placówkach pedagogicznych, placówkach resocjalizacyjnych, straży miejskiej, czy straży pożarnej.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Resocjalizację, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Łodzi stanowią dość długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, warto pokusić się o kilka pytań.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Klaudia, studentka Resocjalizacji mówi:

„SAN to najlepszy wybór. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, liczy się pozyskanie praktycznych umiejętności, a dyplom uczelni otwiera wiele drzwi do kariery.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Resocjalizację w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i historii wychowania,
 • socjologii,
 • patologii społecznych,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • budowania argumentacji,
 • metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem,
 • profilaktyki uzależnień.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Resocjalizacja:

Absolwent kierunku Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach karnych,
 • placówkach społecznych,
 • policji,
 • zakładach poprawczych,
 • straży więziennej,
 • placówkach pedagogicznych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • straży miejskiej,
 • straży pożarnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)