Resocjalizacja studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Na proces rozwojowy, kształcenie zachowań, uczuć i emocji człowieka największy wpływ ma środowisko wychowawcze. Niestety nie zawsze jest ono sprzyjające, a rodzice niekiedy nie zdają sobie sprawy z tego, jak łatwo ukształtować psychikę młodego człowieka nie tylko w prawidłowy sposób. Dzieci pochodzące z dysfunkcyjnych, patologicznych rodzin przyjmują zachowania obserwowane na co dzień za normalne, co implikuje późniejsze sięganie po alkohol i narkotyki, a nieumiejętność poradzenia sobie ze stresem związanym z agresją i alkoholizmem w domu, rodzi zachowania przemocowe względem innych ludzi oraz samego siebie. Studia na kierunku resocjalizacja powstały w celu wykształcenia kompetentnej kadry posiadającej odpowiednie kompetencje pedagogiczne i psychologiczne, aby wprowadzać skuteczne działania prewencyjne oraz resocjalizacyjne w przypadku już istniejących patologii rozwojowych u dzieci i młodzieży. Od zawsze lubiłeś wyzwania i praca z trudną młodzieżą sprawiałaby ci satysfakcję? Zdajesz sobie sprawę z bezpośrednich zagrożeń związanych z pracą z ludźmi nieprzystosowanymi społecznie, często wykazującymi agresję? Jesteś empatyczny i komunikatywny? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to studia na kierunku resocjalizacja mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku resocjalizacja? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od poznania metod zapobiegania uzależnieniom i zachowaniom destrukcyjnym oraz autodestrukcyjnym u dzieci i młodzieży. Dzięki podstawom psychologii zagłębionym w toku studiów zrozumiesz mechanizmy powodujące chęć sięgania po używki, genezę agresji oraz wpływ negatywnych wzorców na zachowania i przekonania dzieci. Podczas zajęć praktycznych będziesz miał okazję wstępnie zapoznać się z warunkami więziennymi, a nawet przeprowadzić krótką rozmowę z osadzonym. Dowiesz się, w jaki sposób poprawnie diagnozować jednostki pod kątem zaburzeń psychicznych i rozwojowych oraz jakie działania resocjalizacyjne będą najodpowiedniejsze w zależności od indywidualnych uwarunkowań danego przypadku. Ponadto zagłębisz podstawy kryminologii, przepisów prawa karnego oraz dokonywania oceny skuteczności poszczególnych działań prewencyjnych.

 

Praca po studiach

Jakie zatrudnienie będzie na ciebie czekało po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacja? Obszar wyboru, przed którym staniesz będzie dosyć szeroki. Znajdziesz pracę w zakładach karnych i poprawczych, gdzie zmierzysz się z najtrudniejszymi przypadkami. Jeśli zależy ci na szerzeniu informacji na temat prewencji w zakresie szeroko rozumianych zachowań zdrowotnych, będziesz mógł zatrudnić się w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych. Służby mundurowe i poradnie psychologiczne także przyjmą cię z otwartymi ramionami.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku resocjalizacja, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, biologia, język polski.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku pedagogika

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku administracja

Specjalności na kierunku pedagogika

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku resocjalizacja

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • planowania, organizowania i wdrażania działań resocjalizacyjnych
  • stosowania działań resocjalizacyjnych w przypadku kontaktu z jednostką nieprzystosowaną społecznie
  • samoobrony
  • podstaw psychologii rozwojowej i resocjalizacyjnej
  • podstaw kodeksu karnego
  • umiejętności interpersonalnych niezbędnych do kontaktu z jednostkami nieprzystosowanymi

  Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

  RESOCJALIZACJA STUDIA NIESTACJONARNE

  RESOCJALIZACJA STUDIA STACJONARNE

  Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

  RESOCJALIZACJA STUDIA I STOPNIA

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informatologia dla biznesu z językiem angielskim

  Absolwent studiów na kierunku resocjalizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • placówkach oświatowych
  • świetlicach środowiskowych
  • zakładach karnych i poprawczych
  • służbach mundurowych
  • poradniach psychologicznych
  • domach poprawczych
  • ośrodkach resocjalizacyjnych
  • ośrodkach interwencji kryzysowej

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA

  Komentarze (0)