Dodaj do ulubionych

Resocjalizacja studia – kierunek studiów

Studia na specjalności Resocjalizacja to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku resocjalizacja
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności resocjalizacja możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | resocjalizacja - uczelnie >

 

Co zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Resocjalizacja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Resocjalizacja stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE RESOCJALIZACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne
Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne
Pokaż więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (),
tryb:

Specjalności na kierunku pedagogika

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Resocjalizacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Resocjalizacja studia niestacjonarne

Resocjalizacja studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Resocjalizacja studia I stopnia

Resocjalizacja studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku resocjalizacja

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku resocjalizacja

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku resocjalizacja? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od poznania metod zapobiegania uzależnieniom i zachowaniom destrukcyjnym oraz autodestrukcyjnym u dzieci i młodzieży.

Dzięki podstawom psychologii zagłębionym w toku studiów zrozumiesz mechanizmy powodujące chęć sięgania po używki, genezę agresji oraz wpływ negatywnych wzorców na zachowania i przekonania dzieci.

Podczas zajęć praktycznych będziesz miał okazję wstępnie zapoznać się z warunkami więziennymi, a nawet przeprowadzić krótką rozmowę z osadzonym.

Dowiesz się, w jaki sposób poprawnie diagnozować jednostki pod kątem zaburzeń psychicznych i rozwojowych oraz jakie działania resocjalizacyjne będą najodpowiedniejsze w zależności od indywidualnych uwarunkowań danego przypadku.

Ponadto zagłębisz podstawy kryminologii, przepisów prawa karnego oraz dokonywania oceny skuteczności poszczególnych działań prewencyjnych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizowania i wdrażania działań resocjalizacyjnych
 • stosowania działań resocjalizacyjnych w przypadku kontaktu z jednostką nieprzystosowaną społecznie
 • samoobrony
 • podstaw psychologii rozwojowej i resocjalizacyjnej
 • podstaw kodeksu karnego
 • umiejętności interpersonalnych niezbędnych do kontaktu z jednostkami nieprzystosowanymi

Jak wyglądają studia na specjalizacji resocjalizacja?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Specjalizację resocjalizacja można realizować w dwóch powyższych trybach. Jeżeli jesteś osobą dyspozycyjną wybierz studia stacjonarne, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć naukę z innymi aktywnościami, zdecyduj się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych.

 

Studia na specjalności Resocjalizacja możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na specjalizacji resocjalizacja zyskasz kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych oraz psychologicznych. Jako student będziesz miał dostęp do bogatej oferty kształcenia, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy resocjalizacji
 • Patologia społeczna
 • Praktyczne aspekty psychopatologii
 • Diagnoza i terapia w resocjalizacji

 

3. Nabywane umiejętności

Jako absolwent specjalizacji resocjalizacja będziesz posiadał szereg cennych umiejętności praktycznych, które wyróżnią Cię na obecnym rynku pracy. W trakcie studiów rozwiniesz kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne, które wykorzystasz podczas pracy w zakładach karnych czy ośrodkach wychowawczych.

Ponadto nauczysz się stawiania odpowiedniej diagnozy oraz realizacji zadań o charakterze terapeutyczno-wychowawczym. Studenci poznają także podstawy samoobrony, niezbędnej do podjęcia pracy w zakładach karnych czy policji.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Na proces rozwojowy, kształcenie zachowań, uczuć i emocji człowieka największy wpływ ma środowisko wychowawcze. Niestety nie zawsze jest ono sprzyjające, a rodzice niekiedy nie zdają sobie sprawy z tego, jak łatwo ukształtować psychikę młodego człowieka nie tylko w prawidłowy sposób.

Dzieci pochodzące z dysfunkcyjnych, patologicznych rodzin przyjmują zachowania obserwowane na co dzień za normalne, co implikuje późniejsze sięganie po alkohol i narkotyki, a nieumiejętność poradzenia sobie ze stresem związanym z agresją i alkoholizmem w domu, rodzi zachowania przemocowe względem innych ludzi oraz samego siebie.

Studia na kierunku resocjalizacja powstały w celu wykształcenia kompetentnej kadry posiadającej odpowiednie kompetencje pedagogiczne i psychologiczne, aby wprowadzać skuteczne działania prewencyjne oraz resocjalizacyjne w przypadku już istniejących patologii rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Od zawsze lubiłeś wyzwania i praca z trudną młodzieżą sprawiałaby ci satysfakcję? Zdajesz sobie sprawę z bezpośrednich zagrożeń związanych z pracą z ludźmi nieprzystosowanymi społecznie, często wykazującymi agresję? Jesteś empatyczny i komunikatywny?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to studia na kierunku resocjalizacja mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na specjalności Resocjalizacja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji resocjalizacja będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informatologia dla biznesu z językiem angielskim

Praca po studiach

Jakie zatrudnienie będzie na ciebie czekało po ukończeniu studiów na kierunku resocjalizacja? Obszar wyboru, przed którym staniesz będzie dosyć szeroki. Znajdziesz pracę w zakładach karnych i poprawczych, gdzie zmierzysz się z najtrudniejszymi przypadkami.

Jeśli zależy ci na szerzeniu informacji na temat prewencji w zakresie szeroko rozumianych zachowań zdrowotnych, będziesz mógł zatrudnić się w placówkach oświatowych i świetlicach środowiskowych. Służby mundurowe i poradnie psychologiczne także przyjmą cię z otwartymi ramionami.

 

Absolwent studiów na kierunku resocjalizacja znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • placówkach oświatowych
 • świetlicach środowiskowych
 • zakładach karnych i poprawczych
 • służbach mundurowych
 • poradniach psychologicznych
 • domach poprawczych
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • ośrodkach interwencji kryzysowej

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA

Komentarze (1)

Aleksandra odpowiedz

Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie resocjalizacji są obecnie bardzo poszukiwane przez pracodawców. Ja ukończyłam podyplomówkę na WSK-cie w całości online sama decydując o tym kiedy się uczyć, za namową koleżanki z pracy i dzięki temu mogłam podjąć pracę w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie