Psychologia

Psychologia

Psychologia

14.04.2022

Psychologia – Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2022

Studia na kierunku psychologia w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia jednolite, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna
 • pedagogika specjalna
 • aksjologia pracy socjalnej
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • struktura i organizacja pomocy społecznej
 • metodyka pracy socjalnej

 

Jeśli interesuje kogoś odpowiedź na pytanie „dlaczego?”, to można założyć, że studia psychologiczne będą dobrym pomysłem. Człowiek zawsze pozostanie najciekawszym obiektem badań, a zaglądanie w jego wnętrze, emocje oraz mechanizmy kierujące jego zachowaniem najbardziej interesującym zagadnieniem. Świat się zmienia. A czy my również się zmieniamy? Ile osób, tyle rodzajów osobowości? A może każdy jest taki sam? Pytań związanych z człowiekiem jest bardzo wiele i nie wiadomo, ile jeszcze zostanie postawionych. Na ciekawych czeka kierunek Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci uczą się metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Ponadto, rozwijają umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Psychologia w szczecińskiej ANS? Na przykład: psychologia procesów poznawczych, psychologia twórczości, biomedyczne podstawy zachowań ludzkich, psychopatologia, psychologia różnic indywidualnych, mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem, psychologia pracy organizacji i zarządzania, arteterapia, psychologia międzykulturowa, psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej.

Jak już wspomnieliśmy, człowiek to niezwykle interesujący obszar badań i obserwacji. Dlaczego reaguje w taki, a nie inny sposób? Co wywołuje w nim określone, nazwane emocje? Ciekawe ile pytań w życiu zawodowym zadaje sobie psycholog? A co dokładnie robi? Absolwenci Psychologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie mogą pracować w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations, organizacjach pozarządowych.

Studia w Szczecinie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie opinie?

Sylwia, studentka Psychologii mówi:

„Mój przepis na studia był prosty. Studiować w prestiżowej uczelni, w której można kształcić się pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Dlatego wybrałam Akademię Nauk Stosowanych.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Szczecin

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Akademii Nauk Stosowanych TWP:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • psychologii procesów poznawczych,
 • procesów powstawania emocji,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • diagnozowania sytuacji społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • formułowania problemów i pytań diagnostycznych,
 • rozróżniania ilościowych i jakościowych zaburzeń procesów psychicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach leczenia zaburzeń psychicznych,
 • oddziałach neurologicznych,
 • szpitalach ogólnych i specjalistycznych,
 • placówkach leczenia uzależnień,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach Public Relations,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)