Resocjalizacja

Resocjalizacja

Resocjalizacja

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Resocjalizacja – Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Przystosowanie się człowieka do otoczenia i harmonijne z nim współżycie bywa czasami niełatwym zadaniem. Każdy z nas jest inny. Każdy posiada problemy, natrafia na przeszkody, poszukuje wsparcia i zrozumienia, także pomocy przy wychodzeniu na prostą. Tak jak ponowne prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie bywa niełatwe, tak trudne być może wspomaganie tego procesu. Wymaga wiedzy, umiejętności, a także określonych cech charakteru. Chcąc je pozyskać warto wybrać kierunek Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie to jedna z odnóg studiów pedagogicznych, gwarantująca ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiająca podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne nastawione przede wszystkim na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych.

Program nauczania podzielony jest na moduły, a obejmują one takie obszary jak: pedagogika ogólna i społeczna, teoria i historia wychowania, socjologia, wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, elementy prawa, diagnostyka resocjalizacyjna, metody pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem, wiedza o systemie prawno- społecznym. Ponadto, studenci uczestniczą w certyfikowanych szkoleniach z samoobrony oraz wizytach studyjnych w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – policji, straży pożarnej, służby więziennej oraz w jednostkach terenowych.

Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie to kierunek skierowany do osób, które planują wykonywać obowiązki w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną. Ale miejsc pracy dla absolwentów tego kierunku jest znacznie więcej. Każdy kto zainteresowany jest pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na studiach mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną, czyli sferę zagrożeń i wykluczenia.

Studia w Krakowie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa dolnośląskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Resocjalizację warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do tego zawodu.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Krakowie opinie?

Jacek, student Resocjalizacji mówi:

„Studia powinny polegać na zdobywaniu konkretnych umiejętności, aby po ich ukończeniu być specjalistą z prawdziwego zdarzenia. Wszystkim, którym zależy na wysokich kwalifikacjach, powinni zapoznać się z tym, co ma do zaoferowania Społeczna Akademia Nauk w Krakowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Resocjalizację w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie:

Absolwent kierunku Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i historii wychowania,
 • socjologii,
 • patologii społecznych,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • budowania argumentacji,
 • metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem,
 • profilaktyki uzależnień.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Resocjalizacja:

Absolwent kierunku Resocjalizacja w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach karnych,
 • placówkach społecznych,
 • policji,
 • zakładach poprawczych,
 • straży więziennej,
 • placówkach pedagogicznych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • straży miejskiej,
 • straży pożarnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Komentarze (0)