Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

27.01.2022

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 2022

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku zarządzanie w WSEII
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy ekonomii
 • marketing
 • psychologia
 • statystyka opisowa
 • matematyka
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • procesy informacyjne w zarządzaniu

 

Można śmiało założyć, że zarządzanie jest dyscypliną, która rozwija się wraz z postępem, nie tylko przestrzeni biznesowej. Jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały gałęzie oraz specjalizacje, które dzisiaj stanowią pewne standardy. Oznacza to, że zmienia się nie tylko podejście do przedsiębiorczości i rynku, ale także podejście do człowieka jako pracownika i członka organizacji. Wraz ze wspomnianym rozwojem pojawiają się coraz to nowe definicje zarządzania, w których nietrudno się pogubić. Aby zostać specjalistą w ich zakresie należy wybrać odpowiednie do tego studia. Warto zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie, w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, w zakresie nauk o zarządzaniu i tzw. nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Większość zajęć realizowana jest w wymiarze praktycznym, w postaci warsztatowej i oprócz zaznajamiania się z wybranymi zagadnieniami, studenci nabywają tzw. kompetencji miękkich, niezbędnych do zarządzania ludźmi, jak i kompetencji twardych, fundamentalnych w zarządzaniu procesami. Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki? Na przykład: podstawy ekonomii, marketing, psychologia, statystyka opisowa, matematyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy informacyjne w zarządzaniu, podstawy prawa, socjologia, społeczna odpowiedzialność biznesu, prawo gospodarcze, zarządzanie projektami, badania marketingowe, zarządzanie jakością, komunikacja w zespole międzykulturowym.

Przestrzeń zawodowa związana z zarządzaniem sukcesywnie się powiększa, otwierając przed studentami kierunku nowe możliwości. Będąc już absolwentami mogą podjąć pracę w organizacjach biznesowych, organizacjach sektora publicznego, korporacjach, działach HR, czy firmach logistycznych. Mogą pełnić funkcje specjalistów do spraw sprzedaży, menedżerów zespołów sprzedażowych, specjalistów do spraw HR, projektantów innowacyjnych produktów i usług, projektantów efektywnych zespołów pracowniczych, specjalistów do spraw logistyki, specjalistów do spraw raportowania sprzedaży.

Kraków to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie opinie?

Damian, student Zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki to nowoczesna uczelnia, która stawia przede wszystkim na kształcenie praktyczne. Dzisiaj liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale mocne umiejętności. Dlatego warto tutaj studiować. Wykształcenie zdobyte w WSEiI to gwarancja ciekawej pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • metod doskonalenia kompetencji pracowników,
 • systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach,
 • funkcjonowania transportu i spedycji,
 • zarządzania procesem tworzenia innowacji,
 • zachowania ludzi w organizacji,
 • technik sprzedaży,
 • narzędzi e- marketingu,
 • zasad komunikacji marketingowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw sprzedaży,
 • projektant innowacyjnych produktów i usług,
 • menedżer zespołów sprzedażowych,
 • specjalista do spraw HR,
 • specjalista do spraw raportowania sprzedaży,
 • projektant innowacyjnych systemów logistycznych,
 • specjalista do spraw e- commerce.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Komentarze (0)