Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

17.03.2022

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu UŁ

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia ogólna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
 • Receptura kosmetyków
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Praktyki zawodowe kierunkowe
 • Komputerowe wspomaganie produkcji

 

Kosmetyki to grupa produktów, bez których nie potrafimy się obejść i stanowią niemałą część naszych zakupów, a cała branża kosmetyczna to olbrzymia przestrzeń, na którą składają się duże firmy, zarówno polskie jak i międzynarodowe, jak również średnie i małe przedsiębiorstwa, które bardzo dobrze radzą sobie na tym rynku. W jaki sposób znaleźć się pośród nich i działać aktywnie? Należy zacząć od odpowiedniego wykształcenia. Na zainteresowanych czeka kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu. A w której uczelni? Na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru chemii eksperymentalnej oraz szeroko pojętej ekonomii. Studenci poznają zagadnienia z zakresu najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii – chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej, jak również klasycznych i nowoczesnych metod analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Ponadto, zaznajamiają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych oraz obszaru chemii farmaceutyków. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, receptura kosmetyków, chemia surowców kosmetycznych i farmaceutycznych, podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania jakością, komputerowe wspomaganie produkcji.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Program omawianego przez nas kierunku zakłada pozyskanie wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci zdobywają wiadomości dotyczące gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa, czyli w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu, jak również poznają narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych. A co po studiach? Absolwenci Chemii kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim znajdą zatrudnienie w szeroko rozumianej branży chemicznej i kosmetycznej.

Studia w Łodzi dają ogromne możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, jak również poprowadzenia ciekawej drogi zawodowej. Od czego należy zacząć? Od wybrania odpowiedniej szkoły wyższej, a tych w centralnym mieście Polski nie brakuje.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Dagmara, studentka Chemii kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu mówi:

„Dlaczego wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim? Ponieważ znalazłam kierunek, który łączy w sobie to, co najbardziej mnie interesuje, czyli chemię, kosmetyki i biznes. O swoim wykształceniu myślę szeroko, czyli nie chcę zamykać się na jedno zagadnienie, czy też specjalizować się na tyle wąsko, aby potem nie móc wyjść z tej specjalizacji. Uniwersytet Łódzki daje mi możliwość pozyskania wielu różnych umiejętności.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU - ważne informacje

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia Łódź

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • chemii ogólnej,
 • chemii organicznej i nieorganicznej,
 • komputerowego wspomagania produkcji,
 • podstaw ekonomii i zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu:

Absolwent kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • branży chemicznej,
 • branży kosmetycznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu na Uniwersytecie Łódzkim obowiązują następujące przedmioty: chemia, matematyka, fizyka, biologia, język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia kosmetyków - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, Chemia kosmetyczna, Analityka chemiczna, Chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)