Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Dodaj do ulubionych

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to propozycja dla tych, którzy chcą pozyskać wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii eksperymentalnej, jak i szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii, czyli chemii ogólnej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej, a także z zakresu metod i procedur badawczych oraz chemii farmaceutycznej.

Ponadto, kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu oferuje pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z ekonomią, zarządzaniem, prawem i finansami. Całość zdobytej wiedzy stanowi przygotowanie do pracy między innymi w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Co zrozumiałe, najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu jest chemia. Ale nie jest to jedyny przedmiot stanowiący przepustkę do podjęcia kształcenia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu:

 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • biologia,
 • język obcy,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU?

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to kierunek, w ramach którego wiedza teoretyczna wspierana jest licznymi zajęciami praktycznymi, takimi jak: ćwiczenia laboratoryjne, czy wizyty w zakładach produkcyjnych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

W toku studiów studenci kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: chemia ogólna, podstawy zarządzania, podstawy bezpieczeństwa i ochrony pracy, chemiczne metody analizy jakościowej, podstawy technologii chemicznej, chemia radiacyjna, statystyczna kontrola jakości, zarządzanie produkcją i usługami.

Ponadto, poznają podstawy metod analizy instrumentalnej, chemię surowców kosmetycznych i farmaceutycznych, komputerowe wspomaganie produkcji, materiały kosmetyczne, chemię stosowaną, zasady zarządzania chemikaliami, czy zasady organizacji działalności biznesowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU?

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU?

Na studiach na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu najważniejsze jest to, aby stać się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Dlatego program nauczania jest tak szeroki i różnorodny i dlatego studenci zdobywają wiedzę związaną zarówno z chemią, jak i zarządzaniem i prowadzeniem działalności. Dzięki uzyskanemu wykształceniu będą mogli pracować w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu:

 • przedsiębiorstwa branży kosmetycznej,
 • przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej.


 

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Komentarze (0)