Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Studia w Łodzi

chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu

Odkryj kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi chemię kosmetyków i farmcaeutyków z elementami biznesu możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelnii publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Chemii).
 

Opis kierunku

Studia stanowią najlepszy wybór dla osób, które z jednej strony marzą o pracy w laboratorium, a z drugiej chciałyby zdobyć odpowiednie kompetencje w zakresie zarządzania w branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Podczas kształcenia można zdobyć umiejętności związanych np. z analizą chemiczną, czy procedurami badawczymi, wykorzystywanymi przy produkcji leków i kosmetyków, jak i zgłębić wiedzę na temat m.in. ekonomii, czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Praktyczne umiejętności, zdobyte w trakcie studiów można wykorzystać w przemyśle farmaceutycznym, czy kosmetycznym. Absolwenci sprawdzą się zarówno w pracy laboratoryjnej, jak i w innych działach firm ze wspomnianych wcześniej branż (np. w administracji, czy zarządzaniu zasobami ludzkimi).

czytaj dalej wszystko o Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu?

Kierunek chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Właśnie dlatego warto zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi już wcześniej.

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Kandydaci muszą także przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów w tym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU W ŁODZI?

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedz w zakresie chemii eksperymentalnej, również w odniesieniu do kosmetyków i farmaceutyków, ale także w dziedzinach ekonomicznych.

Z pewnością będziesz miał/a okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu podstawowych działów chemii, to znaczy chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej.

Studia chemiczne w tym zakresie umożliwiają zgłębianie nowoczesnych, ale także i tych tradycyjnych metod analizy chemicznej, syntezy organicznej, syntezy nieorganicznej. Zajęcia bardzo często mają charakter praktyczny i odbywają się zarówno w laboratoriach, jak i w zakładach produkcyjnych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia w Łodzi w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu możesz studiować stacjonarnie w ramach pierwszego stopnia kształcenia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata i umożliwiają zdobycie tytułu licencjata.

Dzienna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a realizowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i fakultatywnymi.

Duże znaczenie mają także praktyki zawodowe, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu poznają metody i procedury badawcze stosowane w naukach chemicznych i im pokrewnych. Z drugiej strony zgłębiają wiedzę i zdobywają praktyczne umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, zgłębiając przy tym nauki ekonomiczne, z zakresu zarządzania, finansów i prawa.

Mimo że ważną częścią kształcenia jest zdobywanie wiedzy z zakresu chemii farmaceutyków oraz surowców wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym, równie istotne wydają się informacje na temat gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami, zarządzania jakością produktu.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a także okazję poznać różnego rodzaju narzędzia informatyczne i ilościowe, które są wykorzystywane w badaniach ekonomicznych, służących tym samym do rozwiązywania problemów gospodarczych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU W ŁODZI?

Studia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU W ŁODZI?

Absolwenci studiów chemicznych w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu posiadają wiedzę zarówno ekonomiczną, jak i z zakresu chemii kosmetyków i farmaceutyków, dzięki czemu skutecznie i efektywnie mogą zajmować się zarządzaniem procesami kontroli jakości w przedsiębiorstwach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu:

  • przedsiębiorstwa branży komsetycznej
  • przedsiębiorstwa branży farmaceutycznej
  • sektor petrochemiczny
  • sektor agrochemiczny
  • sektor spożywczy

Absolwenci stają się partnerami i doradcami biznesowymi w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Doskonale radzą sobie na stanowiskach kierowniczych i związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU - ważne informacje

chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia

studia chemiczne w Łodzi

studia chemiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu Łódź studia stacjonarne

Kierunki chemiczne w Łodzi

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia