Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wybrane zagadnienia prawa karnego i prawa wykroczeń
 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • podstawy kryminologii
 • wprowadzenie do technik kryminalistycznych

 

Któż z nas nie oglądał filmów i seriali o dzielnych detektywach i nie zapragnął podejmowania podobnych wyzwań? Komu nie przeszło przez myśl, że chciałby prowadzić śledcza i tropić przestępców? Co istotne, współczesna edukacja sprawia, że nie trzeba być wyłącznie widzem, aby rzeczywiście znaleźć się w środku takich wydarzeń. Wystarczy wybrać się na określone studia. Na tych, którzy mają w sobie detektywistyczną żyłkę czeka kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Skierowany jest do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu współczesnych tendencji w obszarze przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Studenci uczą się stosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, czy identyfikacyjnych. Ponadto, uczą się zabezpieczać ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzać oględziny miejsca, osób i rzeczy.

Studia na kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na dwie specjalności: Chemia w kryminalistyce, Biometria i informatyka śledcza.

Specjalność Chemia w kryminalistyce zakłada pozyskanie umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym. Studenci uczą się wykorzystywać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz.

Specjalność Biometria i informatyka śledcza to możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności związanych z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: wybrane zagadnienia prawa karnego i prawa wykroczeń, wybrane zagadnienia prawa cywilnego, komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem, podstawy kryminologii, wprowadzenie do technik kryminalistycznych, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, prawa i obowiązki detektywa, wywiad i kontrwywiad, zapobieganie i zwalczanie przestępczości, metody fizykochemiczne w kryminalistyce, fotografia kryminalistyczna, projektowanie i modelowanie systemów bezpieczeństwa, systemy alarmowe i kontroli dostępu, podstawy informatyki śledczej, biologia molekularna w kryminalistyce, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach kryminalistycznych, wywiadowniach gospodarczych, służbach mundurowych, jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa to dyscyplina, która oferuje dogłębną wiedzę gwarantującą skuteczny udział w procesie pozyskiwania dowodów przestępstw oraz w projektowaniu technicznych systemów zabezpieczeń. Brzmi interesująco? Na pewno tak. Chcąc studiować właśnie ten kierunek, należy zapoznać się z uczelnią, która go oferuje. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Paweł, student Kryminalistyki i systemów bezpieczeństwa mówi:

„Dlaczego wybrałem naukę w UJD? Ponieważ jest to uczelnia nowoczesna, gwarantująca pozyskanie wysokiej jakości wykształcenia. Wiem, że dyplom tutaj uzyskany otworzy mi drzwi do zawodowej kariery.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminalistykę i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanis

Absolwent kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców,
 • realizowania badań DNA,
 • projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa,
 • działalności detektywistycznej,
 • metod biometrycznej identyfikacji tożsamości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • policji,
 • służbie więziennej,
 • straży miejskiej,
 • agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • straży granicznej,
 • jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)