Politologia

Politologia

Politologia

09.02.2022

Politologia – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia ogólna i polityka gospodarcza
 • geografia gospodarcza
 • historia polityczna Polski XX wieku
 • nauka o polityce
 • psychologia społeczna
 • współczesna myśl polityczna
 • administracja publiczna

 

Polityka i wszystko co z nią związane to zagadnienie, które niemal od zawsze budzi skrajne emocje. Być może dlatego jest tak interesujące. Chcąc zgłębić różnorodne tematy, które stanowią tak szeroką przestrzeń warto wybrać kierunek Politologia. Wedle definicji jest to jedna z nauk humanistycznych, której przedmiotem badań jest całokształt stosunków politycznych, wszystkie dziedziny i formy działalności politycznej społeczeństwa oraz uwarunkowania procesów politycznych. Zainteresowani mogą przebierać w ofertach edukacyjnych, a na tych, którzy chcą studiować w Częstochowie czeka kierunek prowadzony na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Politologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich.

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Polityka i wielokulturowość, Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia ogólna i polityka gospodarcza, geografia gospodarcza, historia polityczna Polski XX wieku, nauka o polityce, psychologia społeczna, współczesna myśl polityczna, administracja publiczna, międzynarodowe stosunki polityczne, podstawy organizacji i zarządzania, system polityczny III RP, współczesne systemy polityczne, geografia gospodarcza świata, mniejszości narodowe Polski, protokół dyplomatyczny i etykieta, współczesne systemy partyjne.

Politologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym. Dzięki temu absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w różnorodnych obszarach. Na przykład: w administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, mediach, organizacjach społecznych i politycznych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, partiach politycznych, agencjach public relations, firmach krajowych i międzynarodowych.

 

Opinie

Studia w Częstochowie to coraz obszerniejsze zagadnienie, a także rosnące możliwości uzyskania wysokiej jakości wykształcenia. W mieście funkcjonują różne szkoły wyższe, ale chcąc podjąć naukę na omawianym przez nas kierunku, warto zainteresować się uczelnią, o której mówimy. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Tomek, student Politologii mówi:

„Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy to uczelnia, której prestiż rośnie z każdym rokiem akademickim. Coraz więcej osób wybiera tę właśnie szkołę wyższą wiedząc, że tutaj otrzymają solidne wykształcenie.”

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Ja

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • rozpoznawania typów systemów politycznych,
 • analizy struktury i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • historii politycznej Polski XX wieku,
 • reguł funkcjonowania systemu partyjnego,
 • marketingu politycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych,
 • organizacjach społecznych,
 • mediach,
 • szkolnictwie,
 • organizacjach politycznych,
 • agencjach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)