Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UJD zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.ujd.edu.pl

 

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UJD ubiegali się kandydaci, którzy łącznie złożyli 6000 aplikacji na ponad 60 kierunki studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, na który zgłosiło się ponad 1,9 tys. osób. Do popularnych kierunków należały także: psychologia (prawie 500 zgłoszeń), prawo (prawie 350 zgłoszeń), fizjoterapia (ponad 250 zgłoszeń) oraz filologia angielska (ponad 200 zgłoszeń).  

 

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (47 kierunków) i drugiego (37 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UJD mogą aplikować na 59 kierunków studiów stacjonarnych oraz 36 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Analityka i kreatywność społeczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Chemia - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Chemistry - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Computer science - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Dietetyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Dziennikarstwo i kultura mediów - Wydział Humanistyczny
 • Economics - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Sztuki
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Sztuki
 • Ekonomia - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Farmacja - Collegium Medicum
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny
 • Filozofia - Wydział Humanistyczny
 • Fizjoterapia - Collegium Medicum
 • Fizyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Fotografia i kreacja przekazu wizualnego - Wydział Sztuki
 • Grafika - Wydział Sztuki
 • Historia - Wydział Humanistyczny
 • Iberoznawstwo - Wydział Humanistyczny
 • Informatyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Inżynieria medyczna - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Inżynieria multimediów - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Język niemiecki w obrocie gospodarczym - kształcenie od podstaw - Wydział Humanistyczny
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Collegium Medicum
 • Kosmetologia - Collegium Medicum
 • Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Malarstwo - Wydział Sztuki
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Music in public space - Wydział Sztuki
 • Muzyka w przestrzeni publicznej - Wydział Sztuki
 • Painting - Wydział Sztuki
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Philosophy - Wydział Humanistyczny
 • Physics - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Pielęgniarstwo - Collegium Medicum
 • Political science - Wydział Humanistyczny
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Produkcja i marketing żywności - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Psychoprofilaktyka - Wydział Nauk Społecznych
 • Rachunkowość i podatki - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Ratownictwo medyczne - Collegium Medicum
 • Specialized english for business - Wydział Nauk Społecznych
 • Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie - Wydział Nauk Społecznych
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Społecznych
 • Wychowanie fizyczne - Collegium Medicum
 • Żywienie człowieka i dietetyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ujd.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.ujd.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Częstochowie

kierunki studiów w Częstochowie

uczelnie i studia w Częstochowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UJD w Częstochowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie powiększyła się o 16 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: analityka i kreatywność społeczna, chemistry, computer science, economy, ekonomia, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, język niemiecki w obrocie gospodarczym - kształcenie od podstaw, malarstwo, painting, philosophy, physics, poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, prawo, produkcja i marketing żywności, ratownictwo medyczny oraz studia środkowoeuropejskie i bałkańskie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie: znaleziono 61

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka i kreatywność społeczna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemistry
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i kultura mediów
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Economics
Wydział Prawa i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Farmacja
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

jednolite

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

jednolite

stacjonarne

Fizyka
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Iberoznawstwo
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria medyczna
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria multimediów
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Medical engineering
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Music in public space
Wydział Sztuki

I stopnia

stacjonarne

Muzyka w przestrzeni publicznej
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Painting
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Philosophy
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Physics
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Political science
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Ekonomii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Produkcja i marketing żywności
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Psychoprofilaktyka
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Rachunkowość i podatki
Wydział Prawa i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

I stopnia

stacjonarne

Specialized english for business
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Studia polskoznawcze
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Usługi społeczne
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietetyka
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)