Bioinformatyka

Bioinformatyka

Bioinformatyka

26.01.2022

Bioinformatyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2022

Studia na kierunku bioinformatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bioinformatyka w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bioinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika i teoria mnogości
 • programowanie
 • algebra liniowa
 • analiza matematyczna
 • biochemia
 • ilościowa biologia komórki
 • biologia ewolucyjna

 

Bioinformatyka jest dziedziną, która każdego roku zdobywa coraz większą rzeszę sympatyków. Pomimo rosnącej popularności, jednak nie wszyscy dokładnie wiedzą czym ona się zajmuje. Najprościej wytłumaczyć można, że jest to dyscyplina, która łączy w sobie biologię molekularną, informatykę, matematykę, genetykę, teorię baz danych, biologię strukturalną, genomikę oraz biochemię. Rozwiązuje ona problemy nagromadzone w wyniku intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu metodologii nauk informatycznych i stanowi ona naukę zbierania i analizowania złożonych biologicznych danych takich jak kod genetyczny. Chcąc dogłębnie wejść w tę naukową przestrzeń i zostać specjalistą w jej zakresie należy wybrać odpowiednie studia. Odpowiednie to znaczy jakie? Na zainteresowanych czeka kierunek Bioinformatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Bioinformatyka skierowany jest do osób zainteresowanych najnowszymi technikami gromadzenia i przetwarzania informacji oraz mechanizmami działania organizmów żywych. Studenci pozyskują wiedzę o budowie komórki, DNA, RNA, genach, białkach, czy szlakach metabolicznych. Ponadto, poznają zagadnienia dotyczące sekwencji biopolimerów oraz poznają metody pozwalające na odkrywanie, analizowanie i przetwarzanie informacji zawartych w tych sekwencjach. Istotną cechą kierunku jest jego międzywydziałowy charakter. Program realizowany jest w większości przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki.

Studia na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie posiadają złożony program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: logika i teoria mnogości, programowanie, algebra liniowa, analiza matematyczna, biochemia, ilościowa biologia komórki, biologia ewolucyjna, bazy danych, biologia systemów, genetyka molekularna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, modelowanie molekularne, genomika funkcjonalna, chemia obliczeniowa, biologia strukturalna, genomika porównawcza, semiotyka informacji genetycznej, biologia syntetyczna.

Osoby, które kończą naukę na omawianym przez nas kierunku posiadają umiejętności właściwe absolwentom studiów informatycznych: biegłość w programowaniu, tworzeniu i obsłudze baz danych, znajomość algorytmów i struktur danych, a także wyróżniają się szeroką wiedzą z obszaru nauk o życiu, w szczególności biochemii, biologii komórki i genomiki. A co po studiach? Absolwenci Bioinformatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, instytutach badawczych, firmach z branży life science, firmach konsultingowych, czy biurach patentowych.

 

Opinie

Kraków to jedno z najważniejszych i najpopularniejszych miast akademickich, znanych nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Każdego roku do stolicy Małopolski przybywa ogromna ilość kandydatów, pragnących zdobyć w mieście nad Wisłą wysokiej jakości wykształcenie. W której uczelni otrzymają taką możliwość? Chcąc studiować omawiany przez nas kierunek, warto dowiedzieć się: jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Szymon, student Bioinformatyki mówi:

„Studia na UJ dają najlepszy start do kariery zawodowej. To także powód do dumy, ponieważ jest to uczelnia znana na całym świecie. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOINFORMATYKA - ważne informacje

Bioinformatyka studia Kraków

Bioinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • genomiki i proteomiki,
 • biologii systemów i biologii syntetycznej,
 • semiotyki informacji genetycznej,
 • modelowania molekularnego,
 • biochemii,
 • programowania w różnych językach,
 • genetyki,
 • baz danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka:

Absolwent kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach farmaceutycznych,
 • instytutach badawczych,
 • firmach z branży life science,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach patentowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów oraz wynik z testu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)