Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nie trzeba posiadać dogłębnej wiedzy historycznej, aby wiedzieć, że pielęgniarstwo należy do najstarszych profesji. Niektórych ten fakt może dziwić, dlatego że pierwsza szkoła pielęgniarska powstała dopiero w 1860 roku. Niezależnie od dat, pielęgniarstwo to popularny i niezwykle ważny kierunek kształcenia, który obierany jest przez coraz większe grono kandydatów. Czując powołanie i chcąc dołączyć do grona osób wykonujących zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego należy ukończyć specjalistyczną naukę. A gdzie? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Pielęgniarstwo prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno- moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta. Studenci pozyskują szeroką wiedzę z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno-sprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, fizjologia, genetyka, mikrobiologia i parazytologia, radiologia, prawo medyczne, zdrowie publiczne, etyka zawodu pielęgniarki, organizacja pracy pielęgniarskiej, dietetyka, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej, badania fizykalne, promocja zdrowia, farmakologia, podstawowa opieka zdrowotna, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, badania naukowe w pielęgniarstwie, podstawy rehabilitacji.

Pielęgniarstwo to coś więcej niż zawód. To misja, której najważniejszym celem jest niesienie pomocy osobie potrzebującej. Mówiąc o tym zawodzie należy podkreślić, iż jest on niezwykle ważny, a także szlachetny, dlatego rosnąca liczba kandydatów na ten kierunek powinna wyłącznie cieszyć i napawać optymizmem. A jak wygląda rynek pracy i życie zawodowe? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych.

Studia w Lublinie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa lubelskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dostarczają nie tylko istotnej wiedzy. Uczą też patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegać jego problemy, reagować na nie w odpowiedni sposób. To świetna uczelnia, którą mogę polecić każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • psychologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • przychodniach,
 • domach pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • oddziałach ratunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie brane pod uwagę są następujące przedmioty: biologia, język obcy nowożytny, matematyka.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)