Pielęgniarstwo - Lublin

Pielęgniarstwo - Lublin

Pielęgniarstwo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Pielęgniarstwo

Odkryj kierunek Pielęgniarstwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Lublin| woj. lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Polska prekursorka pielęgniarstwa rodzinnego Hanna Chrzanowska uważała, że jej praca to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie, które mobilizuje ją do służenia innym pomocą i dobrocią. Pielęgniarki i pielęgniarze w istocie zajmują się nami w chorobie, niepełnosprawności, towarzyszą nam w obliczu śmierci. Zawód ten jest niezwykle ważny i odpowiedzialny, zawłaszcza, że osoby te nieustannie pomagają lekarzom, którzy zajmują się pacjentami, ratując życia i zdrowia.
Kandydaci na tego typu studia medyczne muszą wykazywać się cierpliwością i odpornością na stres, zobowiązane są także do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych. Osoby te muszą mieć również odpowiednio rozwinięte zdolności empatyczne i komunikacyjne, by prawidłowo porozumiewać się z chorymi. Jeśli dodatkowo w zakres Twoich zainteresowań wchodzą nauki medyczne, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.
 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować zarówno na Uniwersytecie Medycznym, jak i w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej Wincentego Pola oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Kierunek ten zyskuje na popularności, dlatego wiele uczelni zadbało o to, by mieć go w swojej ofercie.
Programy kształcenia nastawione są na ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Nie zabraknie przedmiotów odnoszących się do funkcjonowania człowieka jak anatomia, fizjologia, genetyka, psychologia. Siatka zajęć przewiduje również podstawową opiekę zdrowotną, pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne, podstawy ratownictwa medycznego, farmakologię, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, położnictwo, ginekologię i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, chirurgię i pielęgniarstwo chirurgiczne, opiekę paliatywną i wiele innych.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo w Lublinie udzielają świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Zyskują prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i podejmują pracę w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, oddziałach ratunkowych, sanatoriach i wielu innych.
Mogą spodziewać się zatrudnienia w zakładach pilęgnacyjno-opiekuńczych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach służby medycznej, szkolnictwie, w systemie ratownictwa medycznego, zakładają także działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich. Wiele osób decyduje się kontynuować pracę naukową, dlatego wybierają zatrudnienie na uczelniach lub w ośrodkach naukowo-badawczych lub też pracę dydaktyczną w placówkach nauczania i wychowania.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Lublinie?

     Kierunki studiów w Lublinie takie jak pielęgniarstwo cieszą się niezwykłym zainteresowaniem wśród nauk medycznych. Wiele osób wiąże swoją przyszłość z pomocą innym ludziom, dlatego na jedno miejsce na tego typu studiach jest bardzo wielu kandydatów. W takiej sytuacji musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalny. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: biologia, matematyka, język obcy nowożytny, chemia. Ponieważ jest to kierunek medyczny, wymagane będą także zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     KIERUNKI MEDYCZNE W LUBLINIE

     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

     WAŻNE TEMATY

     Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

     Kierunek pielęgniarstwo w Lublinie możesz realizować w sposób stacjonarny. Ze względu na dużą ilość materiału odnoszącego się do ogólnej wiedzy z zakresu medycyny i szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa studia te odbywają się w trybie dziennym. Pozwala to także zrealizować dużą ilość praktyki zawodowej. W zależności od specyfiki uczelni studia te mogą odbywać się także niestacjonarnie. Pamiętaj jednak, że zaoczny tryb studiowania nawet na uczelniach publicznych jest płatny.
      
     Program studiów i przedmioty
     Program kształcenia obfituje w przedmioty z zakresu nauki o człowieku jak anatomia, fizjologia, genetyka czy psychologia. W siatce zajęć znajdziesz również na przykład:
     • mikrobiologię i parazytologię,
     • filozofię i etykę zawodu pielęgniarki,
     • zdrowie publiczne (podstawy organizacji pracy z ergonomią),
     • zakażenie szpitalne,
     • promocja zdrowia psychicznego
     • i wiele innych.

      

     Studia medyczne w Lublinie w zakresie pielęgniarstwa nie przewidują konkretnej specjalności, a zajęcia, w zależności od oferty uczelni, mogą odbywać się w języku polskim bądź języku angielskim wykładowym.
     Absolwenci kierunku pielęgniarstwo w Lublinie otrzymują wiedzę i umiejętności, które pomogą im w organizowaniu i realizowaniu opieki pielęgniarskiej, sprawowaniu całościowej bądź zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy umierającymi. Abiturienci niejednokrotnie są zmuszeni podejmować decyzje pod presją czasu czy w sytuacjach ekstremalnych. Udzielają świadczeń w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom, rozwijają zdolności interpersonalne i komunikacyjne w celu poprawnego komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i lekarzami czy innymi osobami danego profesjolektu medycznego. Studenci muszą nauczyć się także wrażliwości, cierpliwości, życzliwości i zrozumienia dla osób, które biorą pod swoją opiekę. Teoria pielęgniarstwa oraz regulacje prawne i etyczne, odnoszące się do opieki i zawodu, wpływają na kompetentne wykonywanie obowiązków.

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

     PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

     Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

     Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

     W zależności od oferty poszczególnych uczelni w Lublinie studia na kierunku pielęgniarstwo możesz odbywać zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają sześć semestrów i kończą się odpowiednim egzaminem. Zapewniają gruntowne, podstawowe wykształcenie w zakresie medycyny i pielęgniarstwa, co pozwala na podjęcie pracy po ukończeniu stopnia pieszego.
     Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które po czterech semestrach kształcenia kończą się egzaminem magisterskim. Pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do studiów licencjackich. Pozwalają także na kontynuowanie edukacji w zakresie pielęgniarstwa absolwentom innych kierunków medycznych, na przykład położnictwa. Jeśli rozważasz studia medyczne w Lublinie, zapoznaj się z propozycjami poszczególnych ośrodków akademickich.

     Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

     PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA I STOPNIA

     PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA II STOPNIA

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Lublinie?

     Zawód pielęgniarki i pielęgniarza należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych i stresujących zawodów medycznych. Wymaga od kandydatów dużego poświęcenia i odpowiedzialności. Mimo że jest to bardzo renomowany kierunek studiów, nie jest on jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, rozważ:
     • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz podejmować trafne decyzje w kryzysowych sytuacjach?
     • Czy nie masz problemów z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych i jesteś osobą empatyczną?
     • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
      
     Proces rekrutacji i przedmioty
     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Z tego powodu musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, biologia, język obcy nowożytny, chemia. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci zawsze cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe ilości punktów. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności czy też Olimpiadzie Biologicznej.
     Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo w Lublinie i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o dostarczeniu odpowiednich dokumentów we wskazanym terminie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, zaświadczenia od lekarza, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.

      

     Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

     Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

     Studia medyczne w Lublinie prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwenci udzielają świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, wspierają działania lokalne i krajowe na rzecz zdrowia, są członkami zespołu opieki zdrowotnej. Zatrudnienie znajdują w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach naukowo-badawczych, na uczelniach, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w różnych podmiotach leczniczych. Abiturienci pracują także w administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach służby medycznej, szkolnictwie, uzdrowiskach, hospicjach, zakładają również działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich.
     Studenci są przygotowani do promowania zdrowia, prowadzenia działań profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych. Abiturienci opiekują się ludźmi chorymi w szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego i wielu innych, a także z ludźmi zdrowymi w miejscach nauczania i wychowania, poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej. Rola pielęgniarek i pielęgniarzy jest niejednokrotnie decydująca w postępowaniu ratunkowym odnoszącym się do życia i zdrowia. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele. Studenci mogą być cennym wsparciem także dla środków masowego przekazu, jak telewizja, radio, internet, prasa, gdzie służą swoją wiedzą i promują kwestie donoszące się do zdrowia i sposobu życia, który w pozytywny sposób wpłynie na zdrowie i samopoczucie.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

     Kierunek pielęgniarstwo w Lublinie od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i renomą.

     Paula, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

     Gdy rozważałam studia medyczne, dość zdecydowanie postawiłam na pielęgniarstwo. Bardzo lubię pracę z pacjentami, jednak wymaga ona dużej siły i empatii. Opanowanie wiedzy medycznej jest niezwykle ważne do poprawnego udzielania pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, a czasem umierającym. Musisz być naprawdę odporny psychicznie, by poradzić sobie w tym zawodzie.

     10 uczelni w Lublinie

     Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Jakie studia medyczne wybrać

     Co zdawać na maturze

     Komentarze (0)