Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

04.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

W dosłownym znaczeniu „bezpieczeństwo” oznacza brak zagrożeń oraz poczucie pewności. W wielu ujęciach i definicjach traktowane jest jako potrzeba elementarna. A czym jest „bezpieczeństwo wewnętrzne”? Można pokusić się o wytłumaczenie, iż jest to jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Na czym polega? Jakie zasady i reguły stanowi? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Prawa i Administracji UWM

 • studia stacjonarne I stopnia: 90
 • studia stacjonarne II stopnia: 30
 • studia niestacjonarne I stopnia: 30
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Filia UWM w Ełku

 • studia stacjonarne I stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 3800 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do samodzielnej działalności zawodowej w strukturach administracji państwowej, samorządowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zapoznają się z podstawami funkcjonowania, strukturą, zadaniami Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego, jak również polskimi i unijnymi regulacjami prawnymi, które dotyczą zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i porządku publicznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: prawo administracyjne, prawa człowieka, prawo cywilne, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczne, historia służb mundurowych, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, system zarządzania w sytuacjach kryzysowych, podstawy prawa wykroczeń, prawo karne skarbowe, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, aspekty zwalczania terroryzmu, postępowanie karne, organizacja obrony cywilnej i samoobrony, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, przestępczość gospodarcza, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, techniki mediacji i negocjacji, system ochrony gospodarki.

Studiowane treści zawartych w programie omawianego kierunku zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Najogólniej ujmując, istotę kierunku określić można jako kompleksową umiejętność i kompetencję zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w administracji publicznej,  administracji samorządowej, policji, wojsku, straży granicznej, straży miejskiej.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle istotny kierunek kształcenia, dlatego często figuruje w ofertach dydaktycznych rodzimych uczelni. Na tej podstawie rodzi się kłopot z wyborem. Planując studia w Olsztynie, warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Marcin, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to absolutna czołówka. Miejsce dla ludzi, którzy chcą poznawać, rozwijać się, zdobywać ważną wiedzę. Polecam tę uczelnię każdemu, ponieważ nauka tutaj sprawia dużo przyjemności i sporo satysfakcji.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Olsztyn

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa oraz stosowania prawa przez jego organy,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • zasad współpracy międzynarodowej,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • bezpieczeństwa społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej, 
 • administracji samorządowej,
 • policji,
 • wojsku,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Administracji UWM

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia UWM w Ełku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Administracji UWM

Zakres kierunków studiów, po którym absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasad rekrutacji określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)