Bezpieczeństwo wewnętrzne - Olsztyn

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Olsztyn 2023 | woj. warmińsko-mazurskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Olsztynie w 2023 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: obronność państwa, zarządzanie kryzysowe czy cyberbezpieczeństwo. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, służbach specjalnych czy centrach zarządzania kryzysowego.

 

Uczelnie

W Olsztynie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 3800 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Filia UWM w Ełku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji UWM stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie wzbudza zainteresowanie wielu kandydatów na studia. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: geografię, wiedzę o społeczeństwie, chemię, fizykę i astronomię, matematykę, język polski, historię, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Pamiętaj także, że dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślisz o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Lew Tołstoj powiedział: „Bezpieczeństwo i dobro zapewnia społeczeństwu tylko moralność jego członków; podstawą zaś jej jest miłość wykluczająca przemoc”. Idylliczne stwierdzenie niestety nie zawsze da się wprowadzić do rzeczywistości, dlatego państwo potrzebuje specjalistów, którzy zadbają o jego bezpieczeństwo nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne, i będą potrafili odnaleźć się w sytuacjach kryzysowych.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w Olsztynie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych i społecznych. Ważne, by w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści polityczne, prawne i społeczno-ekonomiczne. Na plus będą także predyspozycje językowe i sprawność fizyczna, która tak ceniona jest w służbach mundurowych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia prawnicze w Olsztynie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz realizować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić różnorodność kształcenia w dziedzinach najbardziej interesujących dla przyszłych kandydatów na studia.

 

4. Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają wydźwięk interdyscyplinarny i przygotowują studentów do pracy, w której niezbędna będzie wiedza z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, administracyjnych i zarządzania. Specjalistyczne wykształcenie pozwoli na działania w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony obiektów, ochrony mienia, ochrony obszarów, kryminologii i kryminalistyki.

Absolwenci chętnie zatrudniani są w administracji publicznej, która ukierunkowana jest na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych. Jednostki te odpowiadają za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki. Studenci są przygotowywani do pracy w bankowości, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej, w agencjach ochrony osób i mienia, w biurach dochodzeniowo-śledczych oraz w organach ochrony prawnej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne,
 • historia służb mundurowych,
 • aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej,
 • prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego państwa,
 • podstawy psychologii sądowej,
 • wybrane zagadnienia kryminologii,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych,
 • międzynarodowe prawo humanitarne
 • i wiele innych.

Niejednokrotnie studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności. Aktualną listę specjalizacji warto sprawdzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Interdyscyplinarny kierunek, którym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, przekazuje studentom wiedzę z zakresu nauk prawnych, administracyjnych, humanistycznych, ekonomicznych i zarządzania, co przekłada się na kształcenie umiejętności odnoszących się do organizacji różnego rodzaju akcji oraz kierowania zespołem. Studenci zgłębiają wiadomości odnoszące się do funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa, ochrony mienia i obszarów, kryminologii i kryminalistyki. Rozwijają zdolności analityczne, umiejętność przemawiania, zdolności kwalifikacyjne, a także dbają o dokształcanie w zakresie języków obcych nowożytnych.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Olsztynie kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia prawnicze tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy zawodowej w niepełnym zakresie, a także daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może realizować absolwent nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale i innego kierunku pokrewnego bezpieczeństwu wewnętrznemu, naukom prawnym i społecznym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie przygotowuje studentów do podjęcia pracy w administracji publicznej, która ukierunkowana jest na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki.

Absolwenci zajmują stanowiska pracy zwłaszcza w administracji rządowej, policji i służbach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w centrach zarządzania kryzysowego. Najczęściej zajmują stanowiska specjalistów do spraw ochrony informacji niejawnych, specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia, specjalistów z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego, analityków w firmach, które odznaczają się dużą dynamiką zmian.

Absolwenci zatrudniani są w administracji publicznej, w agencjach ochrony osób i mienia, w instytucjach administracji publicznej, w instytucjach państwowych, w policji, służbach celnych, straży miejskiej, w organizacjach pozarządowych, w wymiarach sprawiedliwości, w biznesie, bankowości, w więziennictwie, żandarmerii wojskowej, w zespołach reagowania kryzysowego, służbach granicznych, straży pożarnej, urzędach i izbach skarbowych.

Zajmują się bezpieczeństwem oprogramowania i systemami teleinformatycznymi, administracją i ochroną danych osobowych, sprawami dochodzeniowo-śledczymi, a także zwalczaniem terroryzmu, kryminologią i kryminalistyką, ochroną mienia, obiektów i obszarów.

Studia prawnicze w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego dają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju i mobilizują do podjęcia pracy w firmach i instytucjach państwowych i prywatnych, które zajmują się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, w agencjach detektywistycznych, w służbach specjalnych, sztabach kryzysowych, organach ochrony prawnej.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczenstwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM.

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Olsztynie
 

Uczelnie w Olsztynie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji UWM) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek modny i odpowiadający na aktualną sytuację polityczno-społeczną państwa. Zainteresowanych studiami prawniczymi w tym zakresie jest bardzo wielu, jednak nie jest to kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści prawne, polityczne i ekonomiczno-społeczne?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: geografię, wiedzę o społeczeństwie, chemię, fizykę i astronomię, matematykę, język polski, historię, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka lub w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów prawniczych.

Kamil, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Nasze państwo i społeczeństwo zawsze będzie wymagało ochrony, ponieważ niebezpieczeństwo możemy dostrzec w najmniej oczekiwanym momencie. Bezpieczeństwo wewnętrzne daje mi kompetencje i możliwości awansu w służbach porządkowych i służbach specjalnych. Kierunek jest bardzo interesujący.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Olsztyn studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Olsztyn studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Olsztyn studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Olsztyn studia niestacjonarne

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Olsztynie

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Olsztynie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia